Takip Et

TARIMSAL VERGİ KAVRAMI

Vergi kelimesi Türkçe kökünden gelen bir sözcük olup “vermek” fiilinden türemiştir. Eski Türkçede bіrgü < bіr-mek “vermek” Kamu giderlerini karşılamak üzere yasalara uygun olarak halktan alınan para, anlamındadır.

Önce Tarım Kavramını ele alalım: Tarım; insanların tarımsal arazilerde bitkisel ve hayvansal ürünleri elde etmek için yaptıkları faaliyetlerdir. Dar anlamda; arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollarıyla bitki, hayvan ve hayvansal ürünler üretilmesi veya bunların üreticileri tarafından işlenip değerlendirilmesi faaliyetidir. Geniş anlamda ise; bitkisel ve hayvansal ürünler üretiminin yanında, bu ürünlerin yetiştiricileri tarafından işlenmesi, ormancılık ve balıkçılık faaliyetleri, tarımsal ürünlerin yetiştiricileri tarafından taşınması ve saklanması, mağazalara devredilmeden üreticileri tarafından satılması ile tarım alet ve makinelerinin diğer tarımüreticilerinin üretimle ilgili faaliyetlerine bir bedel karşılığında kullandırılmasını kapsamaktadır (1).

Resmi tanım olarak da Tarım ve Orman Bakanlığı Yasasının 3.maddesinde tarım,”Tarım: Doğal kaynakları uygun girdilerle birlikte kullanarak yapılan her türlü üretim, yetiştirme, işleme ve pazarlama faaliyetlerini, kapsamaktadır.

Birincisi, insanların en temel sorunu olan beslenme ihtiyacını doğrudan karşılayan sektör olması; ikincisi ise, çağımızda her toplum için zorunlu bir amaç haline gelen ekonomik kalkınmayı sürükleyici kaynakları sağlamasıdır. Diğer taraftan tarım, gelişmekte olan ülkelerin ihracatlarına bağlı olarak en önemli döviz kaynağını oluşturması, gıda maddeleri ithaline gidebilecek dövizlerden tasarruf sağlaması, önemli bir istihdam alanı teşkil etmesi gibi nedenlerle yüksek öneme sahip ekonomik bir sektördür (2).

Tarım, işlevleri açısından geniş bir alanı kapsamaktadır.

Tarım sektörünün, yalnız bitkisel ve hayvansal üretim faaliyetinde bulunarak ülke nüfusunun gıda ve diğer tarımsal kökenli ihtiyaç maddelerini karşılayan, ihtiyaç fazlasının da ihracatına olanak sağlayan bir uğraşı olarak görülmesi, önemli bir eksikliktir. Tarımsal yapıdaki bir ekonomiden, sanayileşmiş bir ekonomiye geçilirken tarım sektörü başlıca dört fonksiyonu yerine getirmelidir: Tarım, her şeyden önce ülke nüfusunun gıda maddeleri ihtiyacını karşılamalıdır. Tarım, ithalat için gerekli döviz talebine katkıda bulunmak üzere bir üretim fazlası oluşturmalıdır. Ekonominin diğer sektörlere sermaye ve işgücü transferini de üstlenen tarım, ülkede üretilen sanayi malları için talep potansiyeli de oluşturmalıdır. Dolayısıyla ekonomi için tarım; nüfus ve istihdam, beslenme, tarımsal üretim, yurt içi tüketim, sanayiye olan katkısı, milli gelir ve ödemeler dengesi açısından önemini sürekli koruyan bir sektör konumundadır (3).

Daha geniş anlamı ile tarım gıdanın üretim aracı sektör olduğu için önemi ve varlığı vazgeçilemez bir sektördür.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.