Takip Et

TÜRKİYE’DE BİR TARIM TURİZMİ ÖRNEĞİ: TA TU TA-2

Selvi ve Demirer’in araştırmalarına göre “Dünyanın pek çok bölgesinde turistik seyahatlerin kırsal alanlara doğru yöneldiği ve bu trendin artarak devam ettiği bilinmektedir. Kırsal alanlardaki tarım çiftliklerinin çeşitlendirmeye giderek küçük ölçekli turizm yatırımlarına dönüşmeleri, dünyada gittikçe yaygınlaşmaktadır. Avrupa ve Amerika’da gelişmeye başlayan çiftlik turizmi fenomeni, daha çok ekonomik kaygılar nedeniyle gündeme gelmektedir. Pek çok çiftlik bugün dünya listelerine girmek için yoğun çaba göstermektedir.

Türk tarımı içinde yer alan organik ve İyi Tarım Uygulamaları yapan küçük ve orta işletmelere pazarlama ,tanıtım ve üretim açısından yeni ufuklar açabilecek olan “Tarım Turizmi “le iligli bir proje olan TA TU TA ile ilgili bilgileri Hüseyin Çeken ve arkadaşlarının gözünden aktaralım:

“Türkiye’de agro-turizm faaliyetlerini uygulayan çiftlik ve işletmelerin bir arada toplandığı TaTuTa (Tarım, Turizm, Takas), Buğday Derneği tarafından yürütülen Ekolojik Çift liklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi Tecrübe Takası projesinin kısa adıdır. TaTuTa projesinin asıl amacı Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgü cü ve/ veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Sürdürülebilirlik doğrultusunda hareket eden TaTuTa’nın amaçları aşağıdaki

Sıralanmıştır.

 

• Ekolojik yaşam hareketinin içerisindeki gruplar ve bireyler arasındaki iletişimi güçlendirmek,

 

• Şehirde yaşayan insanların ekolojik çiftliklerdeki yaşamı deneyimleyerek, ekolojik yaşam ile ilgili sorumluluklarını içselleştirmesini ve böylece günlük yaşamında daha fazla uygulamaya sokmasını sağlamak,

• Tüketici ve üretici faaliyetlerinde ilk elden ekolojik yöntem, deneyim ve bilgi paylaşımını sağlamak,

• Doğa dostu üretim ve tüketim modellerinin desteklenmesi yoluyla, toprak, hava su kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, iklimlerin ve diğer doğal döngülerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlamak.

TaTuTa kapsamında 2015 yılı itibariyle 92 işleteme faaliyet göstermektedir. Karadeniz bölgesindeki işletme sayısı 28, ege bölgesindeki işletme sayısı 26 ve Akdeniz bölgesin deki işletme sayısı 15’tir. TaTuTa katılımcıları gönüllü, yarı gönüllü ve konuk olarak kategorize edilmiştir. Yarı gönüllüler belli bir katılım ücreti ödeyerek faaliyetlerde bulunma ve konaklama imkanı elde ederken, gönüllüler ücret ödemeden çiftliklerdeki çalışma sürelerine göre faaliyette bulunmaktadır. Konuklar ise çiftliklerde istedikleri faaliyette buluna bilirlerken, konaklama, yeme içme için kaldıkları işletmeye göre ücret ödemektedir.

TaTuTa kapsamında http://www.tatuta.org/ sitesi ara cılığıyla, tarım turizmi işletmeleri bir araya getirilmiştir.

Sitede tarım turizmi işletmelerine yerleşim tipi, gönüllü ya da konuk mu olunacağı, işletmelerin hangi aylarda ziyaret edileceği ve işletmelerde hangi ürünlerin toplanabileceği gibi bilgiler yer almaktadır. Ek olarak işletme sahipleri ile doğrudan bağlantıya geçme olanağı da vardır. Katılımcıların harita üzerinden istedikleri işletmeleri seçerek bilgi alması mümkündür.

Ancak gördüğümüz o dur ki bu sitelere ulaşım mümkün olmamaktadır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.