Takip Et

GIDA KONTROLLERİNİN ÖNEMİ

Gün geçmez ki Tv. Ve gazetelerde gıda tahşiş olayları ele alınmasın.

Bir takım açıkgöz ve çabuk “karun” olma heveslileri insan sağlığını hiçe sayarak gıdada hile”tağşiş” yapmakta,acımasızca bunları piyasaya sürmekteler.Özellkle süt ürünleri,bal,bitkisel yağlar,et ürünleri en çok tağşiş yapılan gıda kalemleridir.

3.Milli Tarım Şurası Gıda Güvenliği ve Güvencesi Komisyon Raporunda konu ile ilgili görüleri köşemize aldık.

“Gıda ve yem denetim ve kontrolünün etkinliğinin artırılması:

1-Resmî kontrollerin süresinin gözden geçirilmesi, resmî kontrol görevlisi sayısı ve laboratuvar olanaklarının artırılması.

2. Gıda ve yem işletmelerine yönelik risk ve potansiyel tehlikelere ilişkin bilimsel bilginin üretilmesi ve internet aracılığı ile paylaşılması.

3. Erken/hızlı uyarı sisteminin ve kriz yönetiminin etkinleştirilmesi.

4. Türkiye’de Şap Hastalığının Kontrolü Projesi kapsamında Trakya Bölgesi’nin şaptan ariliğinin sağlanması çalışmalarında olduğu gibi gıda güvenliğini etkileyen hayvan ve bitki sağlığı konularında da resmî kontrol ve koruyucu tedbirlerin bölgesel projeler ışığında gerçekleştirilmesi.

5. Resmî kontrollerin gıda işletmelerine değer katmasının sağlanması (Resmî Kontrol Görevlisinin denetlediği alanda saha deneyiminin varlığı, farkındalık, sistem ve yönetim bilgisi).

6. Tarım ve Orman Bakanlığınca sektöre yönelik gıda mevzuatı ve mevzuata uyum konularında eğitimler düzenlenmesi, özel ya da kamu sektör ayrımı gözetmeksizin, bilgi ve deneyimi olan kişi, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılması.

7. 24.04.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 127’nci maddesini dayanak alan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”nin ismi yanlış anlaşılmaya neden olmakta ve bu da gıda güvenliğini zaafiyete uğratmaktadır. İş Güvenliği ile ilgili ve işçinin sağlığını ilgilendiren bu Yönetmelik’te işçi sağlığı korunmaya çalışılmakta olup “sıhhi” kelimesi yanlışlıkla hijyen olarak değerlendirilmiştir. Yönetmeliğin adı “İşçi Sağlığı Eğitimi Yönetmeliği” olarak değiştirilerek Gıda Hijyeni Eğitimi ile karışmasının önlenmesi, gıda çalışanları için gıda alanında eğitim görmüş yetkin kişilerce verilecek Gıda Hijyeni Eğitimi’nin zorunlu hale getirilmesi.

8. Mevzuat ve Hijyen Kılavuzlarına ve bunların sadece güncel-değişikliğe uğramış son hallerine internet ortamından kolay erişimin sağlanması.

9. Gıda zinciri boyunca gıdaya doğrudan ve dolaylı olarak temas eden çalışanların sağlık kontrollerinin zorunlu hale getirilmesi.

10. İlgili STK’ların hijyen kılavuzlarının hazırlanmasına katkı sağlaması ve bu kılavuzlar çerçevesinde sektöre eğitim verilebilmesinin önünün açılması.

11. Resmî kontrol görevlilerinin yetkinlik, farkındalık, başarı, saha deneyimi vb. konularda performans kriterlerinin belirlenerek yüksek performansa teşvik edici uygulamaların oluşturulması. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.