Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-44

III. Menderes Hükümeti 17 Mayıs 1954 tarihinde kurulup 9 Aralık 1955’e kadar devam etmiştir.Bir önceki hükümette olduğu gibi tarım bakanlığı görevini Nedim Öktem üstlenmiştir.

Hükümet programında tarım son derece geniş bir biçimde yer almış,tarımla ilgili düzenlemelere ve projelere verilecek önemin altı çizilmiştir.

*Tarım çalışmalarını yeni baştan gözden geçirmek önemlidir.

* Geçtiğimi dönemde üretim ile ilgili çalışmalar sonucunu vermiş,eski dönemlerle kıyas edilmeyecek şekilde memleketimizin yüzünü güldürmüştür.

* Önümüzdeki dönemde de aynı çizgide dikkatlice yürünecektir.

* Bu politikalar sonucu buğday ithal eden bir ülke konumundan buğday ihraç eden dördüncü ülke konumuna yükseldik.

* Hububat ıslahı ve standardizasyonu konusunda alınan mesafe yeterli değildir ve devam edilecektir.

* Pamuğun sulaması,ıslahı,gübrelemesi,iyi vasıflı tohumların seçimi ve ihracatının artırılması ve kalitesinin yükseltilmesi konusunda planlı çalışmalar sürdürülecektir.

* Bu çalışmalar sonucu pamuk ihracatında beşinci sırada bulunmaktayız.

* Modern alet ve makinelerle birlikte traktör daha da yaygınlaşarak, kağnı ve karasaban tarihe gömülecektir.

* Fiyat politikalarının takibi ile sıkı bir biçimde ilgileneceğiz.

* Tarımı teşvk edici politikalar izlenecektir.

* Buğday fiyatlarını düşürmemek ilkemiz olacaktır.

* 1950 yılında 48 milyon olan hayvan sayısı 64 milyona yükselmiştir.

* Hayvancılık ile ilgili tüm önlemler alınacak, meralar korunacak,hayvancılık kredileri artırılacak,suni tohumlama istasyonlarının sayıları artacak,hastalıklarla mücadele geliştirilerek sürdürülecek.

* Köy yolları ve köy suları ile ilgili çalışmalar artarak sürdürülecektir.

* Köylerin elektriğe kavuşması için hızlı bir program uygulanacaktır.

DP iktidarının ilk üç yılı, iktidarın en parlak yılları olduğu söylenebilir. Bu dönemde sabit fiyatlarla % 13’ü bulan yıllık ortalama gelişme hızı,76 1954 yılından itibaren giderek düşmeye başlamıştır. Bu olumsuzluğun en önemli nedenleri arasında; plânlama anlayışından uzak ve gelişigüzel yapılan yatırımların yanı sıra, bütçe açıklarına emisyon hızına dikkat edilmemesi ve giderek bir üretim dar boğazına girilmesi söylenebilir. Bu yıllar arasında mevduat ve dolaşımdaki para toplamında da önemli artışlar görülmektedir. Örneğin; 1950 yılında tedavüldeki toplam para miktarı 1 milyar 59 milyon TL iken, bu miktar 1960 yılında 9.250 milyonu bulmuştur. Türkiye’de 1950 yılında toplam 8.964 milyon TL olan millî gelir; 1955 yılında %98’lik itibarî bir artışla 17.749 milyona yükselmiş, bu beş yıllık süre içinde reel millî gelirde toplam %37,5’lik; yıllık ortalama millî gelirde ise %7.5’lik bir artış gözlenmiştir. Kişi başına 1950 yılında düşen millî gelir (1961 cari fiyatlarıyla) 1.184 TL iken, bu miktar da 1960 yılında 1.543 TL yükselmiştir. 1950-55 yılları arasında ortalama % 35 olarak seyreden enflasyon bir ara ekonomik buhran nedeniyle, hızlı bir yükselip göstermiş ve % 23’e kadar çıkmışsa da, 1959 yılında denetim altına alınabilmiş ve bu yıldan itibaren tek rakamlı hale getirilebilmiştir (1).

1: Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti, Phoenix Yay., Ankara, 2004, s. 805-807. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.