Takip Et

TARIMIN EN ÖNEMLİ GİRDİLERİNDEN:GÜBRE

İlkbahara adım attığımız şu günlerde Türk üreticisi bir telaş içinde.

Bazı bölgelerde budama ve toprak işleme yarılanırken bazı bölgelerimiz ilkbahar gübrelemesine geçti geçecek.

Tarım topraklarımız gerçekten fakir.Organik madde bakımından,iz elementler bakımından makro besin elemanları açısından…

Her ne kadar gübre kullanımında bazı değişimler,organik gübrelere yönelim varsa da piyasalarda “organik gübre” adı altında ne olduğu belirsiz pek çok meta dolaşmakta.

Türk çiftçisi de kalitesine güvendiği ve daha önceden tecrübe ettiği kimyevi gübrelerden vazgeçmemektedir.

Kimyevi gübre fiyatlarının yıllık ve mevsimlik bazda enflasyon üzerinde fiuyat artışı göstermesi, çiftçi elinde tarım ürünü fiyatlarının mazot, elektrik,tohum,zirai ilaç ve gübre kullanımını karşılayamaz hale gelmesi üreticileri öncelikle gübre kullanımından vazgeçirmiş veya dekar ve ağaçbaşı kullanımını asgariye indirmiştir.Bu da doğrudan birim başı verime yansımıştır.Pamuk ve buğday üretimi rakamların bunun en açık göstergesidir.

“Tarımsal üretimde verimin ve kalitenin artırılması, girdi kullanımının yaygınlaştırılmasına ve bu girdilerin tekniğine uygun şekilde kullanılmasına bağlıdır. Verimin artırılması için kullanılan kimyevi gübrelerin yanında, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi için farklı gübreler kullanılmaktadır.”

Türkçiftçisi özellikle kompoze gübreleri kullanmakta,verimi onlarda aramaktadır.

“Bitkisel üretimde verimliliğin artırılmasının yanında, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin de önlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, organik, mineral, organa mineral ve mikrobiyal kaynaklı farklı içerikli gübreler kullanılmaktadır.”

Anak hala çiftlik gübresi, yeşil gübre,organik gübre çeşitleri yeterince yaygınlaşmamıştır.

“Bitkisel üretimin en önemli girdilerinden biri olan gübrenin etkisinin en üst düzeyde olabilmesi için, toprak ve yaprak analizi ile birlikte belirlenecek gübre cinsi, miktarı, gübreleme yöntem ve zamanının iyi ayarlanması, ayrıca yağışların ve sulamanın zaman ve miktarına da dikkat edilmesi gerekmektedir.”

Tarım ve Orman Bakanlığınca destekleme kapsamında olan “gübre desteği” dişin kovuğunu dolduramayacak kadar az olduğundan dolayı disiplinli,toprak analiz desteği sonucuna dayalı gübreleme hala yeterince yaygınlaşamamış,geleneksel gübreleme yöntemleri sürmektedir.

“Toprağın korunarak verimliliğinin sağlanması açısından, toprak ve bitkinin ihtiyaç duyduğu bitki besin maddesini içeren gübrenin toprağa verilmesi gerekir. Bilinçsizce ve tekniğine uygun olarak kullanılmayan gübreler, bitkisel üretimin azalmasına yol açarken, toprak yapısını bozmakta, içme sularının kalitesini düşürmekte ve yeraltı sularını kirleterek doğal kaynaklarımızın israfına yol açmaktadır.”

Türk tarımının en önemli girdi kalemlerinden olan gübre konusu başta eğitim açısından olmak üzere yeni baştan ele alınmalı,destekleme usul ve miktarları yeniden düzenlenmelidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.