Takip Et

RAKAMLARLA TÜRK TARIMI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı, başarılı çalışmaları ile dikkati çeken TAGEM (Tarımsal Ekonomi ve Politikalar Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü),” Türkiye Tarımı, Beklentiler ve Gelişmeler” adı altında 2013 yılında bir araştırma yayınladı. Araştırmanın ilk bölümünde Türk tarımının rakamsal analizi verilmektedir.

“Türkiye’de özel mülkiyete dayalı küçük aile işletmelerinin hâkim olduğu bir tarımsal yapı mevcuttur. İşletme sayısı üç milyon civarındadır. Ortalama işletme arazisi büyüklüğü 2001 yılı itibariyle 61 dekardır. Parsel sayısı ise 23 milyon seviyelerindedir. “

Paragrafı açacak olursak ülkemizde hane başı düşen tarım arazilerinin ortalama büyüklüğü 61 dekar olmasına rağmen bu rakam bizi aldatmamalıdır. Bu rakamı bize sağlayan İç ve Doğu Anadolu’daki hububat ekilen ve büyük oranda az değerli tarım arazileridir.

Zira Akdeniz sahil kuşağında bulunan ve pazar değeri yüksek olan ürünlerin yetiştirildiği 4 ha araziye sahip işletme, Doğu Anadolu ya da İç Anadolu Bölgesi’nde bulunan 30 ha kuru araziye sahip işletmeden daha değerlidir.

“Tarım işletmelerinin parçalı ve küçük yapıda olması, tarımsal yatırımları ve buna bağlı olarak yeni teknolojilerin kullanımını kısıtlamakta, arazilerin verimli bir şekilde kullanılmasına engel teşkil etmekte ve verimliliği sınırlamaktadır. “

“Bu yapıda uzmanlaşma yoktur. Son iki tarım sayımı arasında bitkisel ve hayvansal üretim yapan işletme sayılarında azda olsa bir değişim görülmektedir. 1991 yılı sayımına göre işletmelerin %3.4’ü hayvancılığa, %24.5’ü bitkisel üretime, %72.1’i ise bitkisel üretim ve hayvancılığa birlikte yer verirken; 2001 sayımında hayvancılık yapan işletme sayıları azalarak %2.4’e düşmüş, bitkisel üretim yapan işletme sayıları ise artarak %30.2’ye yükselmiştir. “

“Türkiye’de toplam tarım alanı 20 milyon hektarın altındadır. Toplam alanı 20 milyon hektarın üzerinde kabul etmek bilinen diğer birçok veriyi tartışmalı yapar. “

“TÜİK (2012)’ye göre 2010 yılında Türkiye’de 24.4 milyon hektar tarım arazisi vardır. Ancak, 6 ha ortalama işletme arazisi büyüklüğü ve yaklaşık 3 milyon işletme sayısı dikkate alındığında toplam tarım arazisinin 18 milyon hektarın biraz üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.”

“Nitekim, TÜİK (2009)’a göre 18.4 milyon tarım alanı vardır. Bu veri çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) kayıtları ile de uyumludur. ÇKS kayıtlatna göre en fazla üretici kaydı 2.77 milyon ile 2003 yılında yapılmıştır. Aynı yıl kayıt altına alınan arazi miktarı ise 16.74 milyon hektardır. Ortalama işletme büyüklüğü ise 60.5’tir (BUGEM, 2012). Toplam alan 18-19 milyon hektar kabul edilir ise, diğer birçok veri de farklılaşacaktır. “ 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.