Takip Et

ÜLKEMİZDE BUĞDAY ÜRETİM-TÜKETİM VERİLERİ

Yakın dönemlerde ülkemizin buğday üretiminde dalgalanmalar görülmektedir. Bunun en önemli üç nedeni bulunmaktadır:

1-Doğal şartlar(iklim)

2-Buğday ekim alanlarındaki daralmalar

3-Buğday tarımı ile ilgili girdi fiyatlarının yüksekliği.

TAGEM’İN “ANKARA İLİNDE BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN UN SANAYİSİNDE KULLANIM DURUMU, EKMEK FIRINLARININ UN TERCİHİ VE EKMEKTE TÜKETİCİ İSTEKLERİ” adlı projesinin sonuç raporuna göre;

“Türkiye’nin toplam ekili tarla alanı içinde %48 ile buğday ve %19,9 ile arpa ekimi en fazla yapılan ürünlerdir. Tarla ürünleri üretimi içinde buğday üretimi (%29,8) ilk sırada yer almaktadır. Toplam tahıl alanları içinde ise %64,8 ile buğday, %26,4 ile arpa, %5,6 ile dane mısır ilk üç sırada bulunmaktadır. Toplam tahıl alanlarından elde edilen üretimin %58,1’ini buğday, %21,2’sini arpa ve %17,1’ini mısır oluşturmaktadır.

Türkiye’nin 2015 yılı verilerine göre buğday ekiliş alanı 78.668.874 dekar olup, ekiliş alanlarında son 14 yılda belirgin bir azalma göze çarpmaktadır. 2001 yılında 93.500.000 dekar olan ekiliş alanı 14.831.126 dekar azalarak, 2015 yılında 78.668.874 dekara düşmüştür. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan Bitkisel Üretim İstatistiklerinde buğday verileri 2004 yılına kadar ekmeklik ve makarnalık buğday olarak ayrı ayrı belirtilmemiştir. Verilerin ekmeklik ve makarnalık olarak ayrılması buğdayın durumunu daha doğru inceleme fırsatını getirmiştir. Türkiye’de makarnalık buğday ekiliş alanlarının yıldan yıla büyük oranlarda azalma gösterdiği dikkat çekmektedir. 2004 yılında 21.000.000 dekar olan makarnalık buğday ekim alanları 1/3 oranında azalarak 2014 yılında 12.737.734 dekara, ekmeklik buğday ekiliş alanları ise 2004 yılında 72.000.000 dekar iken 2014 yılında 65.742.762 dekara düşmüştür.”

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bir birimi olan TAGEM ( Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü)’in 2018 YILI Ocak ayında yaptığı araştırma verileri ülkemiz buğday üretim ve tüketim rakamları ile ilgili bilgiler sunmaktadır.

“Türkiye buğday ekim alanı dünya buğday ekim alanının %3,5’ini oluşturmaktadır (USDA, 2017). Bu alan aynı zamanda Türkiye’de toplam işlenen tarım alanın %33’ünü oluşturmaktadır (TÜİK, 2016). 2015/16 üretim sezonu itibariyle Türkiye buğday ekim alanı 78,7 milyon da olup bu alanın %32’sini oluşturan ilk 10 il sırasıyla Konya, Diyarbakır, Yozgat, Urfa, Mardin, Afyon, Kahramanmaraş, Karaman, Gaziantep ve Uşak’tır.”

“Türkiye buğday üretimine bakıldığında ise bir önceki yıla göre 2015/16 üretim sezonunda ekim alanında gerçekleşen %0,7’lik düşüş ve verimde yaşanan %16,5’lik artışa bağlı olarak buğday üretiminin 2015/16 üretim sezonunda %15,9 arttığı ve 22,6 milyon ton gerçekleştiği öngörülmektedir.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.