Takip Et

TARIMDA GÜBRE KULLANIMI KONUSUNDA ZİRAAT ODALARININ ÖNERİLERİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği “2019 İktisadi ve Zirai Rapor”unda kurumun görüşünü ve önerilerini ortaya koydu:

Gübrenin üretim aşamasından kullanım aşamasına kadar olan süreçte yapılması gerekenler aşağıda sıralanmıştır;

• Çiftçiye tekniğine uygun gübre kullanımı konusunda yeterli eğitim ve yayım hizmeti götürülmeli, gübre uygulamalarının toprak ve bitki analiz sonuçlarına göre yapılmasının, ülkemiz topraklarına ve tarımına önemli yararlar sağlayacağı bilinci kazandırılmalıdır.

• Gübre ambalajları üzerinde üreticilerin anlayabileceği şekilde gübre ile ilgili teknik bilgilere yer verilmelidir. İlgili kanun ve yönetmeliklerin gerektirdiği etiketleme yapılmalı ve bununla ilgili kontrollere önem verilmelidir.

• Gübre sektörünün sürekli dışarıdan gübre hammaddesi ithal etmek yerine, kendi kaynaklarımızdan yararlanarak hammadde üretimini gerçekleştirmek amacıyla teknolojilerini yenilemeleri gerekmektedir.

• Gübrelemede araştırma, üretim, dağıtım ve kredilendirme zinciri iyi ve sağlam kurulmalıdır.  Gübre üreten ve tüketenlerin haklarının korunması amacıyla, üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen gübrelerin standardına uygunluğunun tespiti amacı ile yapılan piyasa denetimlerinin daha sıkı yapılması gerekmektedir.

• Çiftçiler tarafından talep edilen, kaliteli gübre üretiminin sağlanabilmesi için denetimlerin başarı ile uygulanması gerekir. Bunun için de çiftçilerin ve tarımla ilgili kuruluşların, karşılaştıkları sorunlu gübrelerle ilgili bilgileri, zamanında ilgili birimlere bildirmeleri gerekmektedir.

• Türkiye topraklarının çok büyük bir kısmında organik madde içeriği düşüktür. Ahır gübresi, yeşil gübre, bitki artıkları, kompostlar gibi organik gübre ve materyallerin tarımda yaygın olarak kullanımını artıracak önlemler alınmalı ve desteklenmelidir.

• Toprağın yapısını olumlu yönde etkileyen, münavebe ve baklagil ekimine önem verilmelidir.

• Bölgelerin toprak özellikleri ve bitki istekleri dikkate alınarak uygun özelliklerde gübre üretilmesine önem verilmelidir.,

• Özellikle de birbirleri ile karıştırılabilir tek besin elementi içeriğine sahip gübreler üretilmesi teşvik edilmelidir.

• Katı ve sıvı gübreler toprakta bitkilere aynı düzeyde etki sağladığına göre, basınçlı sulama sistemleri ile sıvı gübre verilmeli, katı gübrelerin topraktaki olumsuzlukları azaltılmalıdır.

• Topraklarımızın organik maddesinin çok düşük ve üretim açısından yetersiz olması nedeni ile organik ve organomineral gübre kullanımının yaygınlaştırılıp teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.