Takip Et

SÜT SIĞIRCILIĞI İLE İLGİLİ ÖNERİLER

Son 3-5 aydır yaşadığımız ekonomik kriz en fazla tarım sektörünü,sektör içersinde de haycancılığı ve süt sığırcılığını etkilemiştir.

Bu vesile ile 2.Tarım şurası Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesine bu tarım dalı ile ilgili önerileri köşemize taşıdık.

“Son dönemlerde hayvansal üretimde yaşanan krizle birlikte ortaya konulan destek ve teşviklerle orta ve büyük ölçekli işletmelerin artmakta olduğu görülmektedir. Ancak bu artışın hangi oranda kalıcı olacağı ve sektöre yansıması henüz net değildir. Türkiye’de hayvansal üretimde her açıdan kendine yeterli ve dünya ölçeğinde rekabet edebilecek yapıya kavuşması ve işletme ölçeklerinin büyütülmesi için gerekli teknik ve ekonomik önlemler alınmalı ve uygulanan politikaların amaca ulaşıp ulaşmadıkları dikkatle izlenmelidir.

Özellikle sektöre uygulanan ya da uygulanması düşünülen politikaların analizi veya yeterliliği konularında doğru değerlendirme için tutarlı ve gerçek veri gereklidir. Bu anlamda işletmelerde kayıtlar işletmenin finansal yapısını da içerecek şekilde ve FADN’ye uyumu kolaylaştıracak yapıda olmalı ve bunun için gerekli önlemler alınmalıdır.

Diğer yandan süt pazarlanmasında rekabet eksikliğinin üretici aleyhine işlemeye başlayan yapısını ortadan kaldırmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Nitekim yapılan çalışmalarda çiğ süt pazarlanmasında süt sanayinin tekelleşme eğiliminin yüksek olduğu ortaya konulmuştur.

Süt üretiminde tüketim alışkanlıkları, gelir düzeyi, bilgi eksikliği/yanlışlığı vb. nedenlerle tüketim yetersizliği de söz konusudur. Bu anlamda düşük gelir düzeyindeki ailelerin süt ve süt ürünleri tüketimini artıracak sosyal destekleme projesi uygulanmalı, bu kesimlerin süt tüketimleri artırılmalı ve bunun üretim kesimine olan etkilerinden faydalanılmalıdır. Bu amaçla son zamanlarda oldukça sık dile getirilen okul sütü, kışla sütü vb. projeler hayata geçirilmelidir.

Türkiye’de son zamanlarda uygulamaya konulan destek ve teşvikler olumlu ancak yeterli değildir. Hayvansal üretimde hayvan başına verilen desteklemeler artırılmalı ve desteklemelerin işletme ölçeğinin büyümesini özendirecek yapıya kavuşturulması sağlanmalıdır. Bu amaçla hayvan başına yapılan desteklemelerde kademeli bir ödeme planı uygulamaya konulmalıdır.

Süt sığırcılığında işletme kârlılığı ve verimliliği önemli oranda kaliteli kaba yem üretimine bağlıdır. Bu amaçla işletmelerde kaba yem üretimini teşvik etmeye yönelik uygulamalar artarak devam etmelidir. Yem bitkileri tarımını özendirmek amacıyla iyi tarım uygulamaları benzeri erozyona açık alanların yem bitkisi ekimi veya ıslah edilerek mera alanları şeklinde değerlendirilmesine yönelik uygulamalar yapılmalıdır.

Hayvansal üretime ayrılan destek ve teşvikler hayvancılığın kırsal üretim deseni içerisindeki payına ulaşıncaya kadar artırılmalıdır. Süt sığırcılığına yapılan destek ve teşvikler ile uygulanacak olan makro ekonomik politikalar bu sektörde AB Ortak Tarım Politikası amaçları ile uyumlu olmalı ve yetiştiricilerinin yaşam standardını yükseltmelidir. Kırsal alanda sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi kırsal alandaki işletmelerin modernizasyonu ve AB müktesebatına uyum amacıyla uygulamaya konulan IPARD programı ve fonlarından faydalanan il sayısının artırılması için gerekli adımlar atılmalıdır.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.