Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-90

1980 yılında askeri darbe ile görevinden ayrılan Süleyman Demirel,11 yıl aradan sonra VII. Demirel Hükümeti'ni kurarak yeniden iktidara gelir. Necmettin Cevheri, Bakanlar Kurulu'nda tarım bakanı olarak görev alır.25 Haziran 1993 tarihine kadar süren hükümet programında, her Demirel Hükümeti'nde olduğu gibi tarımla ilgili düzenlemelere geniş yer ayrılmıştır.

Tarım ile ilgili düzenlemelere göz attığımızda tarımın ihmal edildiğine dair tespitler de yer almaktadır.

• Ülkemizde sanayi ve hizmetler sektöründe hızlı gelişme karşısında tarım sektörünün milli gelir içindeki payı, nispi olarak azalmasına rağmen bu sektör, ekonomik ve sosyal hayatımızdaki önemini korumaktadır.

• Tarım, ekonomik ve sosyal özelliklerinin yanı sıra 24 milyon insanımızın sosyal hayatını da şekillendirmektedir.

• Bu bakımdan çiftçi ve köylünün desteklenmesine devam edilecektir.

• Çiftçi ve köylü en yeni modern teknolojileri kullanarak üretim yapabilecek imkânlara kavuşturulacaktır.

• GAP ile bütünleşen tarıma dayalı sanayi süreci hızlandırılacaktır.

• Sübvansiyon ve entegrasyon politikalarını girdi ve nihai ürünlerde tutarlı olursa uygulamaktadır.

• Bu politikalarla hükümetimiz tarım kesimini terk edilmişlikten kurtaracaktır.

• Tarım reformu ile eş zamanlı yürütülecek sanayi, kamu ve finans kesimi reformları sonucunda girdi ve kredi maliyetlerinde dünya fiyatları yakalanacaktır.

• Sübvansiyonlarda üretimi destekleyici, gelir dağılımını düzenleyici politikalar izlenecektir.

• Nihai ürünlerde de tarıma dayalı sanayi ve ticaret geliştirilecektir.

• Tarım kesimine dış pazarlarda destek sağlanacaktır.

• Tarım ürünlerinde zaman içinde dünya fiyatlarına ulaşılacaktır.

• Tarım kesiminin koşullarının iyileştirilmesi ve ülke kalkınmasının köyden başlatılarak gerçekleşmesi için gerekli önlemler alınacaktır.

• Üretim artırılarak çiftçi ve köylü işsizlikten kurtarılacaktır.

• Çiftçinin daha dinamik hale getirilmesi için kırsal sanayiler oluşturulması ele alınacaktır.

• Tarım sektöründe verimliğin artırılması için çiftçi ve köylümüzün eğitimine yönelik teknolojik ve mali tüm önlemler alınacaktır.

• Tarımda destekleme politikasında tarımsal ürünlerde fiyat ve çiftçi, gelirlerinde istikrarı sağlamak, iç ve dış taleplere göre yönlendirmek, kaynakların uygun kullanımını sağlamak, girdi ve yeni teknolojilerin kullanımını yaygınlaştırarak verimliliği artırmak öncelikle esas alınacak konuların başında gelmektedir.

• Tarımsal üretim, pazar ve fiyat politikalarının birbiriyle uyumlu olarak düzenlenmesi sağlanacaktır.

• Çiftçi gelirlerini artırmak üzere gelir vergisi ve katma değer vergisinde yeni düzenlemelere gidilecektir.

• Besici ve küçük çiftçi borçlarının, faiz ve cezalarının makul bir bölümü bir defaya mahsus olmak üzere af edilecektir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.