Takip Et

3. MİLLİ TARIM ŞURASI ‘NA TESPİT,SORUN ÖNERİLERİMİZ-2

TARIM HAVZALARI: Tarım Havzalarının oluşturulması gerçekleşmiş,ancak hvza bazlı desteklemeler üretime ve verimliliğe gözle görünür şeklde yansımamıştır.Desteklemelerin varlığı ve etkinliği rakip ülkelerle rekabette ortaya çıkacağı ve girdi maliyetlerini önemli oranlarda karşılaması gerekirken bu gerçekleşme oluşmamıştır.Bazı havzalarda bazı ürünlerin varlığının üretici tarafından dahi bilinmemesi ayrı bir konudur.

TOHUMCULUK YASASI: Tohumculuk kanun ve mevzuatı incelenince görülecektir ki, yerli tohumu baskılayıcı unsurlar vardır ve hala yürürlüktedir. Yani alınan karara ters hareket edilmiştir. Yüksek kaliteli tohumluk, fide ve fidan ihtiyacının öncelikle yurt içi üretimle karşılanması ve kullanımının teşvik edilmesi milli tohumculuk politikalarına ve ekonomik gerçeklere ve hedeflere ters düşmektedir.

İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİ: İşletme ölçeklerinin optimum düzeye getirilmesi; ciddi paralar ve zaman harcanmış, teşvikler verilmiş ancak takibi gereği gibi yapılmamış, süreçler bölgesel ve yöresel gerçeklere uygun yürütülmemiştir.

ÜRETİMDE YENİ TEKNİKLERİN UYGULANMASI:Üreticilerin gelirlerinin yetersizliği,gelir-gider dengesinin giderden yana ağır basması,yeni üretim tekniklerine verilen desteklemelerin yetersizliği dolayısıyla sürdürülebilir üretim teknikleri ve biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması; Üretim teknikleri çok ağır gelişmekte, tarıma kimyasal mücadele hakim olmaktadır.

ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ: Üretici örgütlenmesinin dağınık yapısının önlenmesi amacı ile kooperatiflerin bir ulusal birlik altında toplanması gerçekleşmemiş,kooperatiflerin finansal,yasal ve yönetimsel örgütlenmeleri önündeki engeller bulunmakta,koopertifçilik ve üretici birlikleri yasaları yeniden ele alınmalıdır. Kopperatif ve üretici birliklerinin özel sektörle derekabet edebilir hale getirilmesi.

ET –SÜT VE SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ:

Et, süt ve su ürünlerinin kalite standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara uygun üretiminin sağlanması; kalite standartlarının geliştirilmesi.

İHTİSAS İŞLETMELERİ:İhtisas işletmelerinin özendirilmesi; faaliyeteve ihracata yönelik destek, tedbirlerin artırılarak geliştirilmesi.

GIDAGÜVENLİĞİ:Çiftlikten-sofraya gıda zincirinin incelenerek gıda güvenliğini sağlayacak mevzuat düzenlemesi ile uygulama yöntemlerinin belirlenmesi; takip ve güncellemede gelişmenin sağlanması alternatif yöntemler geliştirilmesi.

TARIMSAL DESTEKLEMELER:Tarımsal desteklerin, tarımının yapısal problemlerinin çözümüne katkıda bulunacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Aksayan kısımlara uygun çözümler bulunmalıdır.Desteklemeler en az beş yıllık süreler halinde planlanmalı ve ilan edilmelidir.

TABAN FİYAT UYGULAMASI: Doğrudan gelir desteğinin tarımsal destekler içindeki payının azaltılarak sadece seçilen belli ürünlerde çok amaçlı olarak uygulanması piyasaları üretici aleyhine işler konuma getirmiştir.Tekrar taban fiyat uygulamasının yaygınlaştırılması gerekmektedir. Tarımsal desteklerin GSMH içerisindeki payının iki yıl içerisinde %2'ye yükseltilmesi gerekmektedir.

KIRSAL KALKINMA: Kırsal alanda yaşayanların girişimcilik yeteneklerinin artırılması gerekmektedir.

Tarım şurasında amaç "Tarımda Milli Birlik projesini" farklı bir şekilde ortaya koymak olmamalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.