Takip Et

ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİNİN ÖNEMİ VE İŞTİGAL ALANLARI

Bugün tarımsal üretimde gelişmiş ülkelerde, tarımsal faaliyetlerde, yaygın bir örgütlü yapı bulunmaktadır ve bu örgütlenme tarımsal üretimi yönetmek ve yönlendirmektedir.

 

Bu açıdan gelişmiş ülkelerin tarımsal örgütlenmeleri genel olarak şu hedeflere uygun pkanlamalar yapmaktadırlar:

• Üretim ve verimliliği arttırarak ülkemizin gıda güvenliğini sağlamak,

• Çiftçilerin gelirlerini ve refah seviyelerini yükseltmek,

• Tarım ürünlerinde iç ve dış piyasada rekabet imkânı yaratmak,

• Piyasaları istikrara kavuşturmak,

• Sürdürülebilir bir tarım sektörü sağlamak,

• Gıda emniyeti ve kalitesini sağlamak,

• Doğal çevrenin bozulmasını önlemektir.

 

Ekonomik amaçlı örgütler olan kooperatifler ve üretici birliklerinin ortak amacı: üyelerini eğitim ve yayım yolu ile bilinçlendirmek, pazara göre üretim yapılmasını sağlamak, tarım politikalarının belirlenmesinde ve üreticilerin çıkarlarını korumada etkin rol almak şeklinde özetlenebilir. Tarımsal örgütlenme, sektörde istihdam sayısının fazla olması ancak gayri safi milli hasılaya katkısının düşük olması nedeniyle daha büyük önem arz etmektedir. Bu anlamda kooperatifler ulusal ve uluslararası pazarda rekabet koşullarının belirlenmesi, tarım, hayvancılık ve orman sektöründeki birçok karardaki etkinlikleri gibi çok önemli roller oynamaktadır.

 

Kooperatifçiliğin temel ilkeleri:

 

• Gönüllü ve açık üyelik,

• Üyeler tarafından gerçekleştirilen demokratik denetim,

• Üyelerin ekonomik katılımı, • Özerklik ve bağımsızlık,

• Eğitim, öğrenim ve bilgilendirme,

• Kooperatifler arasında iş birliği,

• Topluma karşı sorumluluktur.

 

Ülkemizdeki Kooperatiflerin Ürün Bazında Payları

 

Tarım Satış Kooperatifleri :

• Pamuk %14-22

• Kuru Üzüm %20-30

• Ayçiçeği %31

• Zeytinyağı %12-20

• Zeytin %10-20 •

Soya %40 •

İncir %28 •

Fındık %36.

 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri İSE pazar payları incelendiğinde:

Sütçülüğün :%2,9,

Zeytinyağının %6,8,

Hayvan yemi: %9,5 olduğu görülmektedir.

Kaynak:2.Tarım şurası sonuç raporu (NAİM ÖZDAMAR-DENGE YAZAR VE BUHARKENT MUHABİRİ)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.