Takip Et

TÜRKİYE’DE BİR TARIM TURİZMİ ÖRNEĞİ: TA TU TA-1

Batıda örneklerine rastladığımız “Tarım Turizmi” nin ülkemizde bir örneği TA TU TA adıyla doğdu.

Ancak devlet desteği ve sağlıklı bir örgütlenmesi olmadığı için ,tanıtım eksikliği ve profesyonellik işin içine girmediği için kör-topal yürümekte.

Nedir bu TA TU TA?

Bu projeyi kendi ağızlarından aktaralım:

“Türkiye’de bir çok ekolojik tarım yapan çiftlik bulunmakta. Doğa ile bütün olan bu çiftliklerde, üretim gerçekleştiren çiftçi ailelerinin ihtiyacı olan mali, gönüllü işgücü desteğinin sağlanması çiftliğin ve ekolojik üretimin devamlılığı için oldukça kritik öneme sahip. Diğer yandan, çiftçilerin sahip olduğu bilgi birikimi (bitki yetiştirme, hayvancılık, ekolojik üretim, yoga, sanatsal ürün üretimi vb.) ayrı bir değer teşkil etmekte.

Proje başladığından bu güne sağladığı sosyal etkileşim, doğayla uyumlu yaşam biçimleri ve doğanın korunması için sağlanan eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları, sunduğu ek gelir ve insan gücü desteğiyle kırsal kalkınmaya model oluşturması, ekolojik alternatif pazar gibi diğer projelerle geliştirilmesi gibi bir çok sonuç ortaya koydu. Bununla birlikte, yine bu süreç içerisinde projeye dair tanıtım filmi (Kutup Ayısı Belgesel Yapım), TV ve radyo kanallarında, ulusal medyada çok sayıda kapsamlı yayın, ATLAS dergisi tarafından yapılan fotoğraf arşivi, hazırlanan yöre haritaları ve TaTuTa ziyaretçi rehberleri, Ekolojik Çiftçi Veri Tabanı ve İletişim Ağı (çiftçiler aralarında ürün, tohum vb. takas gerçekleştiriyor), 2006’da üçüncü gerçekleştirilen yıllık çiftçi bilgi tecrübe takası ve örgütlenme toplantıları gibi daha bir çok çalışma ile etkili bir farkındalık oluşturmaya devam etmekte

Türkiye örgütü ve tam üyesi olduğu ECEAT ve WWOOF sayesinde TaTuTa’nın yurt dışı tanıtım desteği de sağlanıyor. 2003 yılında portföyünde 25 çiftlik bulunan projede bugün 80’den fazla çiftlik yer alıyor. Her geçen gün artan farkındalık sayesinde çiftlik ve katılımcıların artması ile oluşan hareketlilikle birlikte, 2006 yılı içinde yapılan anlaşmayla GENÇTUR çiftliklerle ve ziyaretçiler/gönüllüler arasındaki eşleşmeyi sağlıyor.

TaTuTa Neden Önemli?

Çünkü,

• Ekolojik hareket dahilindeki gruplar, bireyler ve farklı kültürler arasındaki iletişimi güçlendiriyor.

• Ekolojik üretimin öncelikle kırsal nüfus içerisindeki yaygınlaştırılması sağlanmalı. Bu amaçla doğal döngülerle dost, sürekli bir yaşamsal kaynak oluşturması yönünde sağlıklı örneklerin oluşturulması ve çoğaltılmasını sağlıyor.

• Kent yaşamı içerisinde uzak kalınan ekolojik yaşam ve beslenmeye karşılık, ekolojik çiftliklerdeki yaşamı deneyimleme imkanı sunuyor.

• Ekolojik yöntem, deneyim ve bilgi paylaşımına zemin sağlıyor, geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor.

• Doğa dostu üretim ve tüketim modelleri destekleyerek, toprak, hava, su kalitesinin, biyolojik çeşitliliğin, iklimlerin ve diğer doğal döngülerin sağlıklı bir şekilde devamına katkı sağlıyor. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.