Takip Et

ÜRETİCİ ÖRGÜTLENMESİ İÇİN NELER YAPILMALIDIR

Öncelikle tüm üretici örgütleri yeniden yapılandırılmalıdır.

• Tarımsal örgütlenme ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bir genel müdürlük kurulmalıdır.

• Polikültür üretim yapan üreticiler, çok sayıda örgüte üye/ortak olmak zorunda kalmamalıdır. Çok amaçlı bir birim örgütün yerelde bütün alanlar ile ilgilenmesi, ihtisaslaşmanın dikey yapıda ele alınması konusuna dikkat edilmelidir.

• Kooperatif, birlikler ve diğer üretici örgütlerinin görev tanımları açık ve net bir şekilde belirtilmeli, çakışmalar engellenmeli ve yetki karmaşasına son verilmelidir.

• Amaç ve konuları itibarıyla tarımsal üretim alanında faaliyet gösteren, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nda belirtilen tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları Tarım ve Orman Bakanlığı altında toplanmalıdır.

• Tarımsal örgütler arasında koordinasyonu sağlayacak bilgi ağı “Tarım Örgütleri Ağı” kurulmalıdır.

• Tarımsal üretici örgütlerinin ve kooperatiflerin bölge birliklerine, bölge birliklerinin de merkez birliğine ortak/üye olma zorunluluğu ile kendi içlerinde dikey yapılanmayı zorunlu kılacak tedbirler alınmalı ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

• Mevzuat ve örgüt yapısında sadeleşme yapılmalıdır.

• Kooperatiflerin ekonomik eksende daha geniş yerleşim yerlerinde kurulmaları teşvik edilmelidir. İlçe bazında da kooperatifler kurulabilmelidir.

• İlgili bakanlıklarca üretici örgütleri için akreditasyon kriterleri belirlenmeli ve uygulanması sağlanmalıdır.

• Tarımsal örgütlerin kuruluşunda kadınlara ve gençlere teşvik edici yaklaşım sergilenmelidir.

• Tarım alanında faaliyet gösteren bütün merkez birliklerinin bir araya geleceği bir çatı/üst yapılanma oluşturulmalıdır.

• Kooperatiflerin ve diğer bütün üretici örgütlerinin ticaret sicili işlemlerinden ve borsa tescillerinden ücret alınmaması ile ilgili düzenleme yapılmalıdır.

• Kooperatiflerin ve diğer bütün üretici örgütlerinin genel kurullarını bölge birliklerinin, bölge birliklerinin genel kurul kararlarını merkez birliğinin onaylamasına dair düzenleme yapılmalıdır.

Kaynak: Tarımda Üretici Örgütlenmesi Komisyon Raporu. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.