Takip Et

TÜRKİYE’DE ARAZİ TAHRİBATI VE ÖNLENMESİ

Tarım arazilerinin korunması ile tahribatı konuları genellikle karıştırılmaktadır.

Tarım arazilerinin korunması,tarımsal üretim dışında kullanılmasını önlemektir. Tarım dışı kullanılan arazilerde çoğu zaman geri dönüş, tekrar tarımsal üretim yapmak mümkün olmamaktadır. Enerji, ulaşım, inşaat,şehirleşme,turizm vb.

Aarazi tahribatı deyimi tarım arazilerinin biyolojik,kimyasal ve fiziksel bozunumunu içermektedir.Bunun için yapılması gerekenler:

“Hedef: Sürdürülebilir Arazi Yönetimine hizmet edecek üst çatı kavram olan Arazi Tahribatının Dengelenmesi 2030 (ATD) hedeflerine ulaşılması sağlanmalıdır.

1. Arazi tahribatının dengelenmesi, hedef ve politikalarının kapsamlı bir şekilde ülkemiz hükümet programlarında, kalkınma planlarında ve strateji belgelerinde yer alması sağlanmalıdır.

2. Arazi tahribatının dengelenmesi ile ilgili göstergelerin bilgi teknolojileri ile izlenmesi ve değerlendirilmesi yapılmalıdır.

3. Ülke kadastro işlemleri CBS ile uyumlu hale getirilerek bitirilmelidir.

4. Toprağın korunması, iyileştirilmesi ve yönetilmesi ve maden yasası da dâhil olmak üzere ilgili mevzuatın geliştirilmelidir.

5. Tarım alanlarında bilinçli gübre, ilaç kullanımı, toprak işleme ve modern sulama teknikleri ile uygun türlerle oluşturulan ekim nöbetleri uygulamalarının yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalara ağırlık verilmelidir.

6. Tarım alanlarının noktasal ve yayılı kaynaklı kirleticilere karşı korunmasına yönelik çalışmalar arttırılmalıdır.

7. Su kaybını önlemek ve arazilerin muhafazasını sağlamak amacıyla basınçlı sulama sistemleri ve malçlamaya (toprağın örtülmesi) hibe desteği ve teşvikler arttırılmalıdır.

8. Topraktaki organik maddeyi arttırmak amacıyla hayvansal ve bitkisel organik maddelerin kompost veya fermente edilmesi ve kullanılması konusunda gerekli destekler verilmelidir.

9. Sürdürülebilir toprak ve su kaynakların yönetimi için katı atık işleme ve atıksu arıtma tesisleri yaygınlaştırılmalı ve bu tesislerde geri kazanım ve yeniden kullanım sağlanmalıdır.

10. Hayvancılıktan ortaya çıkan artıkların, alt ölçeklerde yönetilmesine ilişkin üretici teşviklerini de içeren tekniklerin geliştirilmesi.

11. Kırsal mekanlarda peyzaj planları ile ilişkili olarak arazi kullanım planlarının oluşturulması.

12. Organik madde içeriği, düşük erozyona uğramış, toprak ıslahı gerektiren alanlarda döngüsel ekonomi çerçevesinde evsel kentsel arıtma çamurlarının toprak iyileştirici olarak kullanılmasına yönelik çalışmaların arttırılması.

13. Gıda endüstrisi arıtma çamurlarının, AB uygulamasında olduğu gibi çevre dostu etiketi alınması şartıyla toprak ıslah edici maddeler içinde değerlendirilmesi.

14. Maden ve taş ocakları sahalarının kullanım sonrası rehabilitasyon ve reklamasyon (farklı bir alana dönüşüm) çalışmalarına ilişkin projelerin yaygınlaştırılması, farkındalığın arttırılması. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.