Takip Et

Büyük Menderes Niçin Kirli Akar-14 Bor Ve Büyük Menderes Nehrinde Bor Kirliliği Borun İçme Sularına Etkisi

İçme suları için, farklı bor sınır değerleri verilmektedir. 1968'de Su Kalite Kriterleri Komitesi (Committee on Water Quality Criteria) izin verilen sının 1 mg/1 olarak belirlemiştir.

1971'de İçme Suları Teknik Komitesi'nin (Drinking Water Standarts Technical Review Committee) incelemeleri sonucunda 1 mg/1 sınırını gerektirecek kanıt olmadığını, insan sağlığı yönünde 0,3 mg/1 'nin güvenilir bir sınır olduğuna karar vermiştir. (226/e)

Ülkemizde ise, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği 'nde doğrudan içme suyu olarak kullanılabilecek I. sınıf su kalite sınıfına giren suda bor için izin verilen sımr değer 1 mg/I'dir. 1997'de Resmi Gazete'de ise içme suyu sınır değeri 3 mg/1 olarak verilmiştir (Resmi Gazete, 1997). ) (226/f)

BÜYÜK MENDERES'TE SU KALİTESİ DÜŞÜK

Büyük Menderes Nehri Yenice - Söke Regülatörleri Arası

Bor Değişimi Şeması

Büyük Menderes Nehri'nin su kalitesini değerlendirmek için fiziksel (debi, sıcaklık, pH), kimyasal (çözünmüş oksijen, iyonize olmamış amonyak, nitrit, nitrat, alkalinite, toplam sertlik, sülfat), organik (toplam organik madde, BOD, KOD), inorganik (kalsiyum, magnezyum, sodyum, bor) ve bakteriyolojik (toplam koliform) parametreler incelenmiştir. Bu on parametre su kalitesinin Büyük Menderes Nehri’nde düşük olduğuna işaret etmektedir. İyonlaşmamış amonyak nitrojen (NH -N) değeri en yüksek Sarayköy’de (2,7 mg/L), toplam koliform miktarı Sarayköy’de 280.000 EMS/100 ml.ye ulaşmıştır. Toplam sertlik değerleri en yüksek Sarayköy (993 mg/L CaCO ) ve Nazilli’de (831 mg/L CaCO ) gözlenmiştir. Kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) değerleri sırasıyla Sarayköy’de 172 mg/L ve 103,4 mg/L Nazilli’de 174,4 mg/L ve 116,7 mg/L değerlerine kadar yükselmiştir. Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOD) Sarayköy’de 44,7 mg/L’lere kadar çıkmıştır. Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOD) Sarayköy’de 126,7 mg/L’ye ulaşmıştır. Sülfat ortalama değeri Nazilli’de 486,9 mg/L’ye yükselmiştir. Bor Sarayköy ve Aydın’da 0,3 mg/L’ye Nazilli’de 0,6 mg/L’ye kadar artmıştır. Parametreler suyun en çok Sarayköy ve Nazilli yörelerinde kirlenmiş olduğunu göstermiştir.

KÜRESEL ISINMA ETKİLİYOR

Bugün dünya üzerindeki tüm su kaynakları kirlenme ve yok olma tehlikesi altındadır. Bu duruma sebep olarak evsel ve endüstriyel atıkları, turizm faaliyetleri ve bunların ilave olarak küresel ısınmanın meydana getirdigi iklim değisiklerini ve kuraklığı göstermek mümkündür. Bu olumsuz faktörler sonucunda su kaynakları hızlı bir sekilde azalmaktadır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.