Takip Et

TÜRKİYE DOĞASI VE CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ

Ülkemiz çok farklı coğrafi yapı ve yaklaşık dört çeşit ikliminden dolayı Avrupa dahil bazı kıtalarla boy ölçüşebilecek bitki,hayvan ve fiziki yapıya sahiptir.

Öncelikle bu çeşitliliğin tamamının tespiti, sınıflandırılması ve izlenmesi gerekmektedir.

“Canlı grupları için Ulusal Kırmızı Listelerin hazırlanması.

Kanatlı, memeli ve sucul av hayvanlarının sayılarının arttırılması için teşvikler arttırılmalıdır.

Yaban hayvanı tedavi, rehabilitasyon, yaşam alanlarının izlenmesi ve yeni koruma stratejileri belirlenmelidir.

Bilinçsiz ve aşırı avlanma, yaşama ortamlarının bozulması, kontrolsüz, aşırı zirai-biyosidal ilaç kullanımından dolayı tabiattaki sayılarında azalma görülen av-yaban hayvanları türlerinin üretimi, doğal yaşama ortamlarına yerleştirme, izleme çalışmaları sürdürülmelidir.

Doğa koruma ve korunan alanlar konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının yaygın ve örgün eğitimlere entegre edilmelidir.

Yerel türlere ait gen kaynaklarının yerinde (in-situ) korunmasına yönelik yöntemler geliştirilerek sahada uygulanmalıdır.

Biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılmalıdır.

Biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları konusunda teknik altyapının geliştirilmesi, izleme çalışmalarının devamlılığının sağlanması için kurumsal kapasitenin artırılması ve ilgili mevzuat eksikliği giderilmelidir.

Av turizmi faaliyetleri kapsamında elde edilen gelirin faaliyetin yapıldığı yerleşim birimlerine (köy, bağımsız mahalle…) katkı sağlaması için yasal mekanizmaları geliştirilmelidir.

Av ve yaban hayatında, popülasyonun arttığı durumlarda popülasyondaki türlerin av turizmi faaliyeti kapsamında değerlendirilmelidir.

Av ve yaban hayatındaki farklı türlerden (yaban domuzu vb) zarar gören çiftçilerimizin zararlarının

TARSİM sigortası kapsamına alınarak genişletilmelidir.

Ağaçlandırmalarda yaban hayatının beslenme kaynağı olan meyve türlerinin dikilmesinin arttırılması, korunması, sivil kültürel müdahalelerde meyveli türlerin kesilmemesi, ürünlerinin hayvanlar dışındaki tüketiminin kontrol ve denetim altına alınarak yaban hayatının yerinde besin zinciri oluşturulmalıdır.

Saz yangınları ile mücadelede Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların bünyesindeki ekipmanların kullanılmasının sağlanması ve sazlıkların yoğun olduğu yörelerdeki yerel halkın bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Saz ve Orman Yangınlarına müdahalede Av ve Yaban Hayvanları için AFAD bünyesinde acil müdahalelerde Hayvan Sağlığı Ekipleri oluşturulmalıdır.

Anız yakılmasının önlenmesi için denetimler arttırılmalıdır.

Göl, akarsu, dere, vb. alıcı ortamlara deşarj yapan işletmelerin meri mevzuata uygun deşarj standartlarını sağlayacak şekilde deşarj yapmaları için etkin denetim mekanizmaları oluşturulmalıdır.

Kaynak: 3. Milli Tarım Şurası Tarımsal Meteoroloji, Çevre ve Doğal Kaynakların Yönetimi Komisyon Raporu 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.