Takip Et

KOOPERATİFLERE YENİ DÜZENLEMELER GETİREN KANUN TEKLİFİ

TBMM’ye bu hafta içinde görüşülmek üzere, teklifi Adalet Ve Kalkına Partisi Milletvekillerince hazırlanan “Kooperatifler Yeni Düzenlemeler Getiren Yasa” teklifi görüşülecek.

Bu yasa taslağının kooperatif yönetimlerince genelde itiraz edilemeyecek bazı maddeleri mevcut. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

“Teklife göre, ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim kurulu, başvuruyu bir ay içinde sonuçlandırılacak ve başvuru sahibine bildirecek. Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden kaçınamayacak.”

“Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenebilecek.”

“Seçimlerde aday olan kişilere, genel kurul toplantısına katılma hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişme imkanı sağlanacak.”

“Genel kurul toplantısı, ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik ortamda da yapılabilecek.”

“Yönetim kurulu, kendi tutanakları, genel kurul tutanakları, ortak listeleri, gelir-gider hesapları ve yıllık bilançonun usulüne uygun olarak hazırlanması ve saklanmasından, tetkik olunmak üzere denetçilere verilmesinden sorumlu olacak.”

“Genel kurul tarafından, denetleme organı olarak görev yapmak üzere en fazla 4 yıl için, en az bir veya daha fazla denetçi seçilecek.”

“Denetçi, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını tetkik edecek.”

“Denetçi raporu genel kurula sunulmayan kooperatiflerde; finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar geçersiz olacak.”

Ancak yukarıdaki maddelerin büyük bir çoğunluğu zaten mevzuatta yer almaktadır. Kooperatif denetçileri organları kooperatif üyeleri arasından seçilmekte ve kooperatif denetim kurulu üyelerinin nerdeyse tamamına yakının herhangi bir muhasebe ve işletme eğitimi almadığı gerçeği ortadadır.

Kooperatif hesapları, demokratik ve şeffaf bir kurumlar topluluğu olan “kooperatifler” hali hazırda denetlenebilir pozisyonda olup kamu ve ortaklarca denetlenmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları, bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da incelenmesi olumludur ve yerindedir. Pek çok kooperatif bugün, bir zorunluluk olmadan bu işlevi yerine getirmektedir. Aday olma ve aday listelerinde erişimde de bir engel mevcut değildir.

Kooperatif Genel kurul toplantısının, ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla elektronik ortamda da yapılması olumludur. Ve kolaylıklar getirir. Ancak bürokrasi bu işi de mevzuata boğarak kooperatifleri zora ve mali sıkıntıya sokmamak şartı ile.

“Denetçi raporu genel kurula sunulmayan kooperatiflerde; finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar geçersiz olacak.” Maddesi gereksizdir. Zira denetleme kurul raporu sunma zorunluluğu vardır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.