Takip Et

YUNANİSTAN’DA TARIM VE TARIMSAL ÖRGÜTLENME-2

Yunanistan tarımı ve Türk tarımı teraziye konulunca üretim miktarı bakımından Türk tarımının fazlaca ağır bastığı ortadadır.

Ancak bunun yanında Yunan tarımının Türk tarımına üstünlüklerini de kabuk etmek gerekir.Bunları sıralayacak olursak;

• Yunan çiftçisi koperatiflerle Türk üreticisinden önce tanışmıştır.

• Örgütlenmelerini kooparatif ve sendika olarak yapmaları güçlerini katlamıştır.

• AB hibeleri ve tarım fonu desteklemeleri ile güçlü hale gelmişlerdir.

• Tarım girdileri-ürün satış fiyatları kıyaslamasında ikincisi hep üstte olmuştur.

• Pazarlama sorunu kooperatifler yolu ile aşılmıştır.

• Ürün pazarlamada AB iç rejiminden ve mevzuatından sonuna kadar yararlanmaktadırlar.

• Devlet ve AB desteklemeleri gerçekçi ve hedefe ulaşmayı temin etmektedir.

• Ürünlerin birim fiyatları Türk ürün birim fiyatının çok üzerindedir.

• Yunan ithalat ve ihracatçısı,AB ithalat ve ihracat rejimini kullanırken Yunan tarımına zara yerine yarar getirmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi Yunanistan’da kooperatifler üretici ortakları için üretimden pazarlamaya her alanda söz sahibidirler.Ürettikleri ürün çeşidinde Pazar hakimiyetleri bulunmaktadır.Bunun da nedeni Yunan kooperatifçilik tarihinde gizlidir.

19.yüzyılın son çeyreğinde ortaya çıkmaya başlayan Yunan kooperatifçiliği II. Dünya Savaşı’ndan sonra birlik halindeki kooperatiflerin ve üst birliklerinin sayısının hızla arttığı Yunanistan’da bugün toplam ve yaklaşık olarak 785.000 ortağı olan yaklaşık 70 bin adet tarımsal amaçlı kooperatif faaliyet göstermektedir.

Kooperatiflere duyulan güven yüksek olduğu ve kooperatiflerin bağlayıcı yasal düzenlemeler içinde yer alması ve pazarlamada etkinliklerinden dolayı Yunanistan’da üreticilerin %90 dan fazlası kooperatif üyesidir.

Kooperatifler Yunanistan’daki toplam sütün %22’si, meyve ve sebzenin %15 - %55’i, şarabın %45’i ve diğer tarımsal ürünlerin %50 den fazlası kooperatifiler aracılığı ile üretilmekte,satılmakta ve değerlendirilmektedir.

Kooperatifçiliğin en öenmli iki sorunundan birisi olan finans ihtiyacı gereçkçi bir biçimde çözümlenmiştir.

Yunanistan kooperatiflerinin finansmanında esas kaynak, ortaklardan alınan ortaklık paylarından oluşmaktadır.

Kısıtlı ve küçük olan bu finansman kaynağının yetersiz olduğu durumlarda ise Tarım Bankası’ndan (Agrotiki Trapeza) ya da üst kuruluşların kendi aralarında oluşturdukları bir havuzdan oluşan ortaklıklardan kredi alma yoluna gidilmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.