Takip Et

TAGEM VE TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ

Gıda ve giyinme gibi iki vazgeçilemez ihtiyacın hammaddesini temin eden tarım sektörünün yenlenme,bilimsel temelde üretim yapma,verimlilikte en üst düzeye ulaşma,iç ve dış pazara uygun üretim yapma görevi yasalarımızca Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığı’nın bir birimi olan TAGEM (TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ” e verilmiştir.

TAGEM ise bu görevi yurdun dört bir yanına yayılmış bulunan MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ, BÖLGESEL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ, KONU ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİ olarak adlandırılan 49 adet Tarımsal Araştırma Enstitüsünün marifeti ile yürütmektedir.

Geçen hafta TAGEM’in Antalya’da düenlediği “proje toplantıları” na Ziraat Odaları temsilcisi olarak katıldık.Sonuçta da böyle bir etkinliğin yararlarını yerinde görme fırsatı elde ettik.

Her biri tarımın ayrı bir dalında bilimsel araştırma,gen kaynağı oluşturma başta olmak üzere pek çok ciddi ve hayati görevi üstlenmiş olan bu kurumlarımızın üst kurluşu olan TAGEM’in Genel Müdürlüğünü Sayın Dr. Nevzat BİRİŞİK yapmaktadır.Öncelikle yeni atandığı bu görevde başarılar dilerim.

Öncelikle TAGEM’i tanıyalım:

TAGEM’in görev alanı şu konulardan oluşmaktadır:

a) Ulusal kalkınma planları doğrultusunda tarımsal araştırma ve geliştirme stratejilerini ve önceliklerini belirlemek, projeler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak.

b) Çeşit ve ırk geliştirmek, tescil ettirmek ve bunların nüve materyallerini üretmek.

c) Yerli gen kaynaklarını korumak ve geliştirmek, gen kaynaklarına erişim ve bunların yararının paylaşımını sağlamak; yetkilendirme, izleme ve denetleme çalışmalarını yapmak.

ç) Tarımsal ürün piyasalarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, Bakanlığın görev alanına giren konularda araştırmalar yapmak ve yaptırmak.

d) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı amacıyla araştırmalar yapmak.

e) Bakanlığa bağlı araştırma kuruluşlarının araştırma hedeflerini belirlemek ve bu kuruluşları denetlemek.

f) Hayvan ve bitki hastalıklarında kullanılan aşı, serum, biyolojik ve kimyasal maddeler ile koruma ilaçları hakkında ve bunların bileşimine giren etkili ve yardımcı maddeler konusunda araştırmalar yapmak.

g) Denizlerde ve iç sularda su ürünlerine ilişkin bilimsel araştırmalar yapmak ve yapılmasını desteklemek.

ğ) Gıda, yem ve mekanizasyon konusunda araştırmalar yapmak.

h) Ulusal ve uluslararası alanda araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek ve bu kapsamdaki projeleri desteklemek.

ı) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.