Takip Et

SU ÜRÜNLERİ VE BALIKÇILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI-2

Balıkçılık ve su ürünleri sektörünün birikmiş, çözüm bekleyen sorunları 3.Milli Tarım Şurası Balıkçılık Ve Süt Ürünleri Komisyonunun sonuç bildirisi ışığında ele alacağız:

• Potansiyel yetiştiricilik alanlarının planlanması ve yatırıma hazır hale getirilmesi.

• Mevcut tesislerde kapasite kullanım oranının artırılması.

• Finans kaynaklarına ulaşımda ve yararlandırılmasında kolaylık sağlanması.

• Kapalı devre yetiştiricilik sistemlerinin yaygınlaştırılması.

• Kabuklu, çift kabuklu ve yumuşakça yetiştiriciliğinin geliştirilmesi.

• Kullanılan suyun arıtılması için yatırım ve enerji giderlerinin desteklenmesi.

• Deniz ve barajlardaki yetiştiricilik işletmeleri için kıyılarda yükleme, boşaltma, lojistik, aşılama vb. ihtiyaçlar için alan ve imkânların sağlanması.

• Biyoteknoloji ve ıslah çalışmalarının yaygınlaştırılması ve desteklenmesi.

• Su ürünleri hastalıkları bölgesel laboratuvarlarının kurulması, hastalık risk analizi ve yönetim planlarının geliştirilmesi.

• Su ürünleri hastalıklarına karşı aşılama programları oluşturulması.

• Alternatif su ürünleri türleri de dâhil olmak üzere kuluçkahane ve yavru üretim altyapısının geliştirilmesi.

• Su bitkilerinin üretim ve yetiştiriciliğinin geliştirilmesi.

• Polikültür yetiştiriciliğinin geliştirilmesi.

• Alternatif ve yeni türlerle birlikte, omnivor ve herbivor su ürünleri türlerinin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi.

• Tarıma dayalı su ürünleri ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulması.

• Organik su ürünleri yetiştiriciliği ve iyi tarım uygulamalarının teşvik edilmesi.

• Sürdürülebilir yetiştiricilik tekniklerinin kullanılması ve desteklenmesi.

• Alternatif ve yeni türlerin kültüre alınması için AR-GE çalışmaları yapılması.

• Su ürünleri kaynaklarının izlenmesinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) kullanımına yönelik çalışmalar yürütülmesi.

• İnsan tüketiminde kullanılmayan su ürünlerinin ve su ürünleri artıklarının değerlendirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları yapılması.

• Su ürünleri hastalıklarına karşı yerli aşı ve ilaçların geliştirilmesi.

• ,Su ürünleri üretiminde yerli teknolojinin geliştirilmesi.

• Su ürünleri üretiminde alternatif ve yenilenebilir enerji kaynağı (dalga, akıntı, rüzgâr, güneş enerjisi vb.) kullanımının geliştirilmesi.

• Su ürünleri gen kaynaklarının belirlenmesi ve ıslahı ile ilgili çalışmalar yapılması.

• Tür bazında risk planlarının yapılması.

• Su ürünleri eğitiminin niteliğinin artırılması ve nitelikli genç araştırmacı yetiştirilmesi.

• AR-GE için fon kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve artırılması. 17. Yürütülen AR-GE çalışmaları ve sonuçlarının ortak bir veri tabanında toplanması ve paylaşımı için bir veri paylaşım sistemi geliştirilmesi.

Kaynak:3.Milli Tarım Şurası Komisyon Raporu 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.