Takip Et

TÜRK TARIMINDA ARAZİ BÜYÜKLÜKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI

2001 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 61 da’dır. 200 da ve altındaki işletmelerin toplam işletme varlığı içindeki payı %94,19 iken işlenen toprak varlığı içindeki payı ise %65,83’tür.

2001 Yılı Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre Türkiye’de 184.348.223 da alan tarımsal üretimde kullanılmaktadır. Bu alanların kullanım durumu ise şöyledir: %66,47 tarla arazisi, %14,85 nadas alanı, %9,54 meyve ve diğer uzun ömürlü bitkiler, %2,55 tarıma elverişli olup kullanılmayan arazi, %2,30 daimî çayır arazisi, %2,02 sebze ve çiçek bahçeleri, %0,80 tarıma elverişsiz arazi, %0,73 otlak (mera) arazisi, %0,51 koruluk ve orman arazisi, %0,24 kavaklık-söğütlük arazi.

2018 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’nin toplam tarım alanı 37.817.000 ha’dır. Bu alanın 14.617.000 ha’lık kısmını çayır ve mera alanları oluşturma, 23.200.000 ha alanda ise tarımsal üretim yapılmaktadır. 2018 yılı tarımsal üretim yapılan alanların %66,53’ünde tarla bitkileri üretilmekte, %15,14’ü nadasa ayrılmakta, %14,92’sinde meyve ve %3,40’ında ise sebze ve süs bitkileri üretilmektedir.

Bakanlık Tarım Bilgi Sistemi (TBS) bitkisel üretim 2018 yılı kayıtlarına göre; Kayıtlı Bitkisel Üretim İşletme Sayısı 2.141.103 adet olup bu işletmelerin 1.458.616 adedi sadece bitkisel üretim, 685.487 adedi de hem bitkisel üretim hem de hayvancılık yapan işletmelerden oluşmaktadır.

• 2018 yılında sistem kapsamında Desteklemeler İçin Müracaat Edilen Alan: 148.000.000 da,

• TBS’de Destek Alan İşletme Sayısı 2.109.698 adet,

• Destekleme Kapsamındaki Alan: 138.762.320 da,

• Kayıtlı Tarım Parseli Sayısı: 18.000.000 adet,

• İşletmelerin Ortalama Parsel Sayısı: 8 adet ve Ortalama Parsel Büyüklüğü 8 da ve

• Ortalama işletme büyüklüğü ise 65 da’dır. Bu veriler Türkiye’de işletme başına arazi varlığının AB’ye göre yaklaşık 1/10 oranında ABD’ye göre yaklaşık 1/35 oranında daha küçük olduğunu göstermektedir.

Türkiye’de toplam arazi varlığının sadece %31,4’ü sulanabilmektedir. Sadece sebzelik yapılan alanlarda ve çiçek bahçelerinde bu oranın yaklaşık %84 civarında olduğu anlaşılmaktadır. Toplam tarım alanlarının yaklaşık %70’lik kısmında yapılan tahıl ve diğer bitkisel ürünlerde sulama oranı ise yaklaşık %35 civarında kalmaktadır. Bu durum Türkiye’de bitkisel üretimin (sebze ve meyvecilik hariç) ağırlıklı olarak kuru şartlarda yapıldığını göstermektedir.

2016 yılı Tarımsal İşletme Yapı Araştırması sonuçlarına göre, tarım işletmelerinin ekonomik büyüklükleri dikkate alındığında, Türkiye’deki tarım işletmelerinin %85,5’i yıllık geliri 83.250 TL ve altında olan işletmelerden oluşmaktadır.

2016 yılı Tarımsal İşletme Yapı Araştırması sonuçlarına göre Türkiye’deki tarım işletmelerinin arazi kullanım amaçlarına göre dağılımı incelendiğinde en önemli grubu tahıl ve diğer bitkisel üretim alanlarının oluşturduğu anlaşılmaktadır. İşletme büyüklük grubu arttıkça arazi içinde nadasa bırakılan alanların da artış gösterdiği anlaşılmaktadır.

Kaynak:2.Tarım şurası Tarımsal Üretim Planlaması Grubu Çalışma Belgesi. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.