Takip Et

TARIM SEKTÖRÜNE YATIRIMLAR VE TARIMIN OLASI GELECEĞİ

Son yıllarda tarım sektörüne yönelik yatırımların büyük bir çoğunluğunun gıda endüstrisine yönelik olduğu görülmektedir.

Ancak bu gerçeğe rağmen neden tarım sektörü sürekli küçülmekte?

2018 yılında gıda sektörüne yaklaşık olarak 840 milyon TL'lik sabit yatırım yapılmıştır. Dıştan gelen yatırımlar "Yabancı sermaye” ise tarım sektörüne oldukça düşük yatırım yapmış. Bunun en önemli nedenleri, tarım sektöründe sermaye devir hızının düşük olmasıdır.

Yabancı sermaye şirketleri doğrudan birincil tarıma değil tarımsal sanayiye yönelik yatırım yapmaktadır. Bu da olumlu bir gelişmedir. Zira bu yatırımların bir bölümü ihracata yönelik olacaktır.

Bu alanda yapılan desteklemelerin tarımsal sanayiye yönelik olurken, üreticiye yönelik desteklerin yerinde sayması veya gerilemesi uygulanan tarım politikalarındaki dengesizlik sektörün dışa bağımlı hale gelmesine yol açmaktadır. Bu da gıda endüstrisi ve gelecek ile ilgili beslenme kaygılarını artırmaktadır.

Son yıllarda etkisini artıran iklimsel değişiklikler, mevcut kaynakların ve üretim faktörlerinin etkin kullanılmaması, döviz kurundaki dalgalanmalarına bağlı olarak ithal ve dahili girdi fiyatlarındaki istikrasızlık, tüketici talep değişimleri gibi nedenlerle tarım ürünleri fiyatlarında önemli dalgalanmalara yol açmıştır.

Tarımdan geçinen haneler büyük bir ümitsizlik içerisindedir. Çünkü banka borçları ve krediler katlanarak artarken girdi fiyatlarındaki artışlar aileleri, özellikle gençleri tarımdan uzaklaştırmaktadır.

Anadolu'nun pek çok yerinde tarımdan kaçış hızla artmaktadır. Özellikle dağlık kesimlerde tarım yapacak genç bulunmamaktadır.Bu durum da tarımda sürekliliğin karşısında dev bir engeldir.

Özel sektörün birincil tarıma yatırım yapmaması,tarımsal sanayiye yönelmesi,mamul gıda üretmesi üretimi daha değerli hale getirmesi gerekirken tersi gerçekleşmektedir.

Ülkemizde uygulanan vahşi ticaret sistemi en çok üretici kesime zarar vermektedir. Elinde modern tarım yapma imkanları olan yatırımcı kesimin tarıma yönelmemesi ileride tarımsal ithalat olgusunu hızlandırabilir.Bu da milli tarım sektörünün geleceği için en büyük tehlikelerden birisidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.