Takip Et

Türk tarımının pazarlama sorunu-8 endüstri bitkileri pamuk-7

Sık sık belirttiğimiz gibi Türk tarımının öncelikli sorunu üretim değil pazarlamadır. Türk pamukçuluğun sorunlarını ele aldığımızda diğer sorunlar içinde pazarlamanın önemli bir yer tuttuğu gerçeği karşımıza çıkmaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı raporu da bu konuyu ele almaktadır:

Türkiye’de pamuk üretimi ihtiyacın oldukça altında gerçekleşmekte ve tüketimi karşılayamamaktadır. 2011/12 döneminde üretim ile tüketim farkı (-) 745 bin ton iken 2012/13 döneminde (-) 492 bin tona gerilemiştir. 2013/14 döneminde aradaki fark (-) 644 bin tona çıkmıştır. 2014/15 döneminde (-) 697 bin ton ve 2015/16 döneminde ise artarak 726 bin ton olacağı öngörülmektedir. Bu veriler altında Türkiye, pamuk ithalatında 3. sırada yer almaktadır. Bu durum, yıllara göre değişmekle birlikte, 1 milyar dolar civarında dövizin ülke içinden çıkmasına neden olmaktadır. Lif pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu dokuma ithalatı birlikte değerlendirildiğinde bu tutar son yıllarda 2 milyar doların üstünde gerçekleşmektedir.”

“Türk pamuğunun üretiminde maliyet sorunu vardır. Pamuk üretiminde ülkemiz verimliliği dünya ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, girdi fiyatlarının artışı üretimi azaltmakta, sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. Girdi fiyatları, küçük işletme yapısının getirdiği sorunlar, işçilik giderleri, tarıma yönelik mal ve hizmetlere uygulanan vergi oranları üretici için önemli maliyet unsurlarıdır.”

“Ülkemizde pamuk üretiminde önemli ölçüde destekleme primi verilmektedir. Ancak söz konusu destek miktarları, girdi maliyetlerini karşılayarak pamuk üretimini karlı hale getirme ve teşvik etme yönlerinden rakip ülkelere göre yetersiz kalmaktadır. Bunun sonucu olarak, son yıllarda pamuk üretimine elverişli alanlarda başka ürünlerin tercih edilmesi üretimdeki düşüşün en önemli nedenleri arasındadır. Buna ek olarak, pamuk prim hak edişlerinde, çiftçilerden istenen evrakların tamamlanmasındaki güçlükler ve son dönem haricinde prim miktarlarının ekimden önce açıklanmaması gibi sorunlar üreticileri olumsuz etkilemektedir.”

“Pamuk piyasası, dünyada en fazla ve değişik müdahalelere maruz kalan piyasalardan biridir. Müdahaleler hem pamuk arzına hem de pamuk talebine yapılmaktadır. Özellikle ABD ve Çin’in stratejik davranışlarının belirgin bir etkileyiciliği ve belirleyiciliği bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak pamukta dış ticaret ve kur politikalarından kaynaklanan sorunlar Türkiye’yi ciddi şekilde etkilemektedir. DTÖ, ICAC gibi uluslararası kuruluşların pamuk sektörünü olumsuz etkileyen hükümet önlemlerin kaldırılması yönündeki kararlarına rağmen ABD ve AB pamuk üretimlerini yüksek oranda desteklemeye devam etmektedir. Bu ülkelerde üretim maliyetlerinin düşük, desteklemelerin yüksek olması pamuk fiyatlarında 2009/10 dönemine kadar uzun bir süre düşüşe neden olmuştur. Sonuç olarak, bu ülkelerin uyguladığı ihracat politikaları (sübvansiyonlu ithalat-ABD GSM kredileri) ve Türkiye’de pamuğun herhangi bir dış ticaret aracı ile korunmaması yerli üretimi tehdit etmektedir.”

“Türkiye’de üretici örgütlerinin zayıflaması pamuk üretiminin azalışı ve istikrarsızlığının önemli bir nedenidir. Pamukta uzmanlaşmış kooperatif birlikleri olan Tariş Pamuk Birliği, 42 Çukobirlik ve Antbirlik’in etkinlikleri, finansman imkanlarında yaşanan sorunlardan dolayı giderek azalmaktadır.”

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.