Takip Et

İLLERİN VE BÖLGELERİN KÖY/TARIM NÜFUSLARI

Murat Yılmaz’ın Türkiye’de Kırsal Nüfusun Değişimi ve İllere Göre Dağılımı (1980-2012),adlı çalışması, tarımla geçinen nüfusun hem yaş hem de sayı olarak özelliklerini bölgeler ve iller bazında ortaya koymaktadır.

Sayın Yılmaz’ın araştırma sonuçlarına göre, “1980 yılında kırsal nüfusu en fazla olan 20 ilin nüfuslarına bakıldığı zaman bu illerin nüfuslarının 419387 (Mersin) ile 1832435 (İstanbul) arasında değiştiği görülmektedir. Mersin, Tokat, Kahramanmaraş, Antalya Sivas ve Hatay illerinin kırsal nüfusları da 400 bin ile 500 bin arasında değişirken Balıkesir, Bursa, Erzurum, Kars, Ordu, Trabzon ve Manisa illerinin nüfusları ise 500001 ile 600 bin arasında yer almaktaydı. “

Köy/tarım nüfusu en yüksek 20 il arasında Aydın bulunmaktadır. Bu da toplam nüfusu tarımsal üretim rakamları ve üretim potansiyeli dikkate alındığında Aydın’da da tarımdan kaçışı ortaya koymaktadır.

“1990 yılında kırsal nüfusu en fazla olan 20 ilin kırsal nüfuslarına bakıldığında, bu illerin söz konusu nüfuslarının 440105(Aydın) ile 787175 (Konya) arasında değiştiği görülmektedir.

Diyarbakır, Trabzon, Kahramanmaraş, Mersin, Kars, Şanlıurfa, Erzurum, Bursa ve Aydın’ın nüfusları 400 bin ile 500 bin arasında yer alırken Adana, Hatay, Manisa, İzmir, İstanbul, Antalya ve Balıkesir illerinin nüfusları da 500001 ile 600 bin arasındaydı. Nüfusu 600 binin üzerinde olan ili sayısı sadece 3 olup bu iller Konya, Zonguldak ve Samsun’dan oluşmaktaydı. Verilerden de anlaşılacağı üzere 1990 yılında ülkemizde kırsal nüfusu en fazla olan 20 ilden 17’sinin nüfusu 400 bin ile 600 bin arasında değişmekteydi. Yani kırsal nüfusu fazla olan illerin ortalama kırsal nüfusları 500 bin civarındaydı. 1980 yılında kırsal nüfusu 600 binden fazla olan il sayısı 7 iken 1990 da bu sayı 3’e düşmüştür. Bu durum 1990’da 1980’e göre kırsal nüfusu fazla olan illerin nüfus miktarlarında bir azalma olduğunu göstermektedir.”

“Türkiye’de 1990 yılında kırsal nüfusu en fazla olan 20 ilin bölgelere dağılımı incelendiğinde şu sonuçlar görülmektedir; Akdeniz bölgesinden 5 il, Karadeniz bölgesinde 4 il, Marmara ve Ege bölgelerinden 3’er il, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden2’şer il ve İç Anadolu bölgesinden ise 1 il kırsal nüfusu en fazla olan 20 il içinde yer almaktaydı. Akdeniz Bölgesi 1980 yılında olduğu gibi ilk 20 içinde 5 ile sahip bölge olarak dikkat çekmektedir. Bu bölgeden 1980 yılında olduğu gibi 1990’da da Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya illeri ilk 20 il içinde yer almışlardır. Buradan şu sonuç çıkmaktadır; Akdeniz bölgesi 1990 yılı itibariye Türkiye’de kırsal nüfusun en önemli toplanma alanıydı.”

“Ege bölgesi 1980 yılında kırsal nüfusu en fazla olan 20 il içinde 2 ille temsil edilirken 1990 da bu sayı 3’e çıkmıştır. 1980’de bu bölgeden Manisa ve İzmir ilk 20 il içinde yer alırken 1990’da bunlara Aydın ili de eklenmiştir. Bu bölgemizin 1990’da 1980’e göre ülkede kırsal nüfusun daha önemli bir ağırlık merkezi haline geldiği anlaşılmaktadır.

1990 yılında nüfusunun yarısından fazlası tarımla uğraşan tek Ege ili Aydın idi. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.