Takip Et

UNUTULAN TARIM ÜRÜNLERİNDEN: PALAMUT:4

Aydın’ın her kazası ve dağlık kesimlerdeki köyleri gibi Nazilli de palamut yetiştirme merkezlerinden idi.

 

“Kaza-yı mezkûrun ithalatı basma, Amerikan bezi ve sair, ekmaşa (kumaşlar) ile şeker, pirinç, kahve emsali havaic (benzeri ihtiyaçlar) sururiyeden ve ihracatıı dahi mahsulât-ı mahalliyeden olan incir, üzüm, afyon, hınta, şa’ir, susam ve sair hububat gümeleklik ile biz-u saireden ibarettir (1306).

Kaza-ı mezkûrun ithalatı basma, Amerikan bezi, saire ve ak meşe ile şeker, pirinç, kahve emsali hevaic-i zaruriye (gerekli ihtiyaç maddeleri) ve ihracat dahi mahsulât-ı mahalliyeden olan incir, üzüm, koyun, hınta (buğday), şa’ir (arpa) ,susam vesaire hububat ile ipekli ve pamuklu hamam takımı, mavi bez ve saireden ibarettir.”

Nazilli’nin tarım portresi çizinlirken şu bilgiler verilmekteydi:

“Kazanın bir kısmında palamut ve bir kısmında zeytin ve incir işcari ve kısmı haziyesinde de portakal ve limon ağaçları mevcut olup senevî 100 000 kantar palamut 85 050 kantar incir,70 000 kıyye zeytinyağı ile portakal, limon, kestane, ceviz ve… Husule gelir. Bir kısım arazisinde buğday, arpa, çavdar, akdarı, mısır darı, sarı darı, susam, pamuk, afyon ve saire hububat-ı metnada zira edilip senevî 2 500 balya pamuk ve muhanaf(?) miktarda zahire ve hububat metnada hâsıl olmakta olup arazisi gayet münbit masuldardır.

Nazilli Kazasının arazisi(dönüm):

Bağ:6308

İncir bahçesi:35 326

Tarla:257 514

Çayır:1195

Arsa:866

Palamutluk:42 853

Zeytinlik:52 690

Sebze bahçesi:1622

Limon, portakal bahçesi:287

Mera:4820

Yaylak:2516

Orman ve çalılık:134 252

Ahalinin hıtabına mahsus orman:19 663

Yekûn:565 402 dönüm. “ 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.