Takip Et

TÜRK TARIMININ ÜRETİM VE KAYIT SİSTEMİ AÇISINDAN FIRSATLARI

Türk tarımı diğer sektörlere göre daha zor şartlarda ve ağır risk grupları altında üretimini yapmayı sürdürse de geleneksel bir tarım ülkesi olması, Türk çiftçisinin her zorluğa rağmen inatla üretimini sürdürmesi,hayvanını,toprağını,suyunu sahiplenme duygusunun güçlü olması bazı önemli fırsatları da yaratmaktadır.

Bu fırsatları şu şekilde sıralayabiliriz:

Gıda ürünlerine olan talebin gün geçtikçe artması,

Tarımsal üretim planlaması açısından bitkisel ve hayvansal üretimle ilgili işletmelere ait veri tabanının bulunması,

Havza ölçeğinde üretim yapılmaya başlanması,

Toprak koruma ve arazi kullanımıyla ilgili mevzuatın varlığı,

Tarımsal üretimde gelişen teknolojilerin kullanılması,

Tarım arazilerinin Coğrafi Bilgi Sistemi temelinde tanımlanmış olması,

Arazilerin miras yoluyla parçalanmasının önlenmesine yönelik mevzuatın olması,

Arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri çalışmalarının hızlandırılmış olması,

Belirli işletmelerde çiftlik muhasebe kayıtlarının tutulmaya başlanması,

Toprak kaynaklarının ve çevrenin korunmasına yönelik artan duyarlılık,

Ülkenin nüfus artışına paralel olarak Türkiye’nin özellikle Suriye’den kaynaklanan nüfus göçü ile birlikte yıllık ortalama 35-40 milyona yakın turisti ağırlaması.

Çok sayıda veri tabanına entegrasyonun sağlanabilmesi ve daha hızlı bir şekilde ulaşılması,

Tarım Bilgi Sistemi (TBS) kapsamında arazi ve toprağa yönelik altyapı veri ve bilgi yapısının oluşturulması,

Kayıt sistemlerini destekleyen yeni teknolojik gelişmelerin olması,

Ulusal kayıt sistemlerinin geliştirilmesi,

Yenilenebilir ve güncellenebilir ulusal kayıt sistemlerinin hayata geçirilmesi,

Yoğun veri giriş dönemlerinde sistemin ihtiyacı olan otomatik destek yapılarına sahip olması,

Tek ödeme sistemine geçilmesinin sağlanması,

Büyük veri altyapısının oluşturulmuş olması, karar vericilere politika oluşturmada yön gösterecek bir veri tabanı oluşturması.

Kaynak:3.Milli Tarım Şurası Raporları 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.