Takip Et

SİYASİ PARTİLERİN SEÇİM BEYANNAMELERİNDE TARIM İyi Parti Seçim Beyannamesi:-4

İyi Parti’nin Seçim Beyannamesi’ne dayanarak tarıma yaklaşımını ele almayı sürdürüyoruz.

• “Organize Hayvancılık Bölgelerini yaygınlaştırarak, hayvansal üretimi teşvik edeceğiz. Türkiye'yi “Et ve Ürünleri Üreminde kendi yeter ülke haline” gereceğiz, “İthal Et Sorununu” çözeceğiz. Organize Hayvancılık Bölgelerini yeniden düzenleyeceğiz ve hayvancılıkta işletme toplulaştırması yapacağız. Bu uygulama kapsamında, devletin gözlemi ve desteği ile mera ve yem bitkileri ekim alanları etrafında hayvancılık işletmelerinin toplulaştırılması sağlanarak, küçük ölçekli hayvancılık işletmelerinin maliyetlerinin düşürülmesini sağlayacağız. Türkiye'yi “Et ve Ürünleri Üreminde kendi yeter ülke haline” gereceğiz, “İthal Et Sorununu” çözeceğiz.

Sorunun temelinde sık sık gündeme gelen “yüksek fiyatlı kırmızı et .“ Tüketicinin daha ucuz et tüketmesini amaçlayan et ithalatı yerli üreticinin zararına işlemektedir.”

“Organize Hayvancılık Bölgeleri” ve” Hayvancılıkta işletme toplulaştırması” süt ve et hayvancılığında girdileri düşürmenin yollarından birisi olarak görülebilir.

• “Türkiye Bütünleşik Su Projesi'ni hayata geçireceğiz. Türkiye Bütünleşik Su Projesi kapsamında havza temelli sulama modeline geçeceğiz. Bu model ile öncelikle su havzalarını rehabilite ederek, su taşınması ve depolanması sırasındaki buharlaşma kaynaklı kaybın önüne geçeceğiz. Su havzalarından kurak ovalara, boru sistemiyle su taşınmasını sağlayacağız. Açık sulama kanallarını kaldıracağız, yerine yer altı sulama kanalları kuracağız. “

İYİ Parti’nin diğer olumlu projeleri:

“Türkiye'yi Tarım Havzasına dönüştüreceğiz: Halen uygulanmakta.

Türkiye'yi Tıbbi ve Aromatik Bitki üreminde Avrupa'da birinci yapacağız: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler desteğinin artırılması.

Türkiye'yi dünyanı'nın önemli meyve, sebze ve bunların işlenmiş ürünlerinin ihracat merkezi haline gereceğiz: 5 yıl içerisinde her biri asgari 2 hektar olmak üzere 5.000 adet meyve bahçesi ve bağ plantasyonu kuracağız.

Verimsiz hazine arazilerinin değerlendirilmesi için Genç Çiftçilerimize destekler sağlayacağız: Genç tarım müteşebbislerine karşılıksız olarak devredeceğiz.

Tarım ve gıda sanayi entegrasyonunu gözetecek “Gıda lojistiği master planı “hazırlayacağız,

Hal sistemi ve değer zincirini gözden geçirerek gıda enflasyonu düşüreceğiz.

“Gıda Müfettişliği Sistemi”ni etkin hale getireceğiz. “

İYİ Parti,Seçim Beyannamesinde tarım sorunlarına ciddi bir yaklaşım göstermekte.

SONUÇ:

Adalet ve Kalkınma Partisi:İcraatleri , 2023 Tarımsal hedefleri ve “Milli Tarım Projesi ile,

Cumhuriyet Halk Partisi:Türk tarımının aksayan yönleri ve adaletsizliklerini giderme vaadi ile,seçmenin karşısına çıkmakta.

Milliyetçi Hareket Partisi:Tarım konusunda aceleye getirilmiş ve somut çözümler üretmeyen bir metin hazırlamış veya hazırlayamamış.

İYİ Parti:Dersine iyi çalışmış.Yapısal değişiklikler ve yeni proje ve kurumlarla tarımda değişimi hedeflemekte.Ancak bazı projeleri mevcut hükümet tarafından halen uygulanmakta.

24 Haziran sonrası kurulacak bakanlar kurulu ve TBMM’nin ,geleceğin en önemli nesnelerinin gıda ve su olduğu, kamu yararının tarımdan yana olması gerektiğini, bu bakımdan en fazla desteklenmesi gereken sektörün tarım,kesimin de Türk çiftçisi olduğunu anlamaları ve bu özelliğinden dolayı tarımı ve Türk çiftçisine hak ettiği önemi ve önceliği vermeleri dileğiyle…. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.