Takip Et

Aydın’da örtü altı üretim-jeotermal enerjinin ilişkileri-13

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü için 2012 yılında Kamil Özdemir ve arkadaşlarının hazırladığı bir projede niçin jeotermal enerji tarımda ve seracılıkta kullanılamamaktadır sorusunun cevabı verilmektedir:

“Ülkemizin içinde bulunmuş olduğu enerji darboğazı ve yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı İlimizdeki jeotermal kaynakların elektrik üretiminde kullanımı öncelik arz etmiştir. Diğer alanlarda kullanımında bir kısıtlama olmamasına rağmen, bu alanlardaki kullanımındaki belirsizlikler jeotermal yatırımcıları elektrik üretimine yönlendirmektedir. Jeotermal kaynaklar seracılıkta veya konut ısıtmasında kullanılmak istendiğinde sera yapacak kişilerin sayısı ve ısıtılacak sera alanının belirsizliği, yine konut ısıtmasında kullanılmak istendiğinde belediye ile ve bunu kullanacak kişilerle yaşanabilecek problemlerin belirsizliği ve yapılacak yatırımların geri dönüş süresinin belli olmayışı yatırımcıları, üretilen enerjinin alım garantisi olduğu ve yapılan yatırımın geri dönüşünün önceden öngörüldüğü elektrik enerjisi üretimi yatırımlarına yönelmelerine neden olmaktadır. 2015 yılı sonuna kadar işletmeye giren YEK’in 10 yıl süre ile devletçe alım garantisi olması sebebiyle jeotermal kaynak sahipleri 2015 yılı sonuna kadar öncelikli olarak enerji yatırımlarını tamamlamak istemektedirler. Diğer alanlardaki yatırımlarını enerji yatırımlarını tamamladıktan sonraki dönemde planlamaktadırlar. Bazı durumlarda jeotermal kaynağın sıcaklığının elektrik enerjisi üretimi için uygun olmadığı durumlarda jeotermal kaynaklar seracılıkta kullanılabilmektedir. Yine jeotermal santral sahipleri kendileri seracılık yapmak istediklerinde elektrik ürettikten sonraki geri kalan ısıdan sera ısıtmasında kullanabilmektedirler.”

“Jeotermal kaynakların diğer alanlarda kullanımı en az elektrik üretimi kadar önemlidir. Jeotermal kaynakların elektrik üretiminden başka bölgenin ihtiyaçlarına göre seracılık, konut ısıtması ve soğutması, termal turizm ve sanayide vb. alanlarda kullanılması mutlaka sağlanmalıdır. Projede 3. faaliyet olarak gerçekleştirilen “Aydın İlinin jeotermal potansiyelin ve bunun ne kadarının seracılıkta kullanılacağının belirlenmesi” faaliyetiyle Aydın İlinde 100 bin dekar sera alanının ısıtılabileceği öngörülmüştür.”

“Bunun onda biri gerçekleştiğinde sağlayacağı gelire değinilmişti. Bunun tamamı gerçekleştiğinde ise 5 milyar 250 milyon lira gelir söz konusu olup 100 bin kişiye de istihdam imkanı sağlanmış olunacaktır. Bu gelir Aydın’ın tarımdan sağladığı gayrı safi gelirin yaklaşık iki katıdır.” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.