Takip Et

SARI LOP İNCİR TARIMININ GELECEİ İLE İLGİLİ ÖNERİLER

2021 yılı kuru incir üretim sezonunda iklim, kuraklık, nispi nem olgusu ve tahminleri dikkate alındığında üretici ve işletmelerin bazı tedbirleri almaları iç piyasa talebi olan taze ve kuru, ihracata yönelik kuru sarılop ve Bursa siyahı incir kalitesi bakımından son derece önemli olmuş, iç piyasalar ve ihracat kalitesinde rahatsız edici unsurlar düşük değerlerde gerçekleşmiştir

Yaş incir rekoltesinde olduğu gibi kuru incir rekoltesi kuraklık nedeniyle % 25-30 civarında eksik gerçekleşmiştir.

Bunun yanında yer yer aşırı kuraklığa maruz kalmış kuru incirde oklatoksin olayı görülmüştür.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2021 yılı bitkisel üretim 1. tahminlerine göre Türkiye’de 2021 yılında incir üretiminin 320 bin ton olarak gerçekleşeceği tahmin etmiştir. Ancak TÜİK kuraklığı hesaba dahil etmediği için yaş ve kuru incirde rekolte % 30 eksik olarak yaklaşık 220-225 bin ton olarak gerçeklemiştir.

2021 yılında bu fiyat rekolte noksanlığı nedeniyle 36 TL olarak açıklamış, fiyatlar daha sonra az da olsa yükselme eğilimiyle gerçekleşmiştir.Bu fiyat ilk bakışta 2020 yılına göre % 66 oranında armış gibi gözükse de incir üreticisinin muhasebesi açısından bu orana tekabül etmemektedir.

36 TL kuru incir baş fiyatı olup toptan satışlarda ortalama fiyatlar 23-27 TL arasında gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki yıllar için incir rekoltesinde çok hafif artışlar olabilir.Ancak 500 bin incir ağacının kuruması,kuraklık riskinin sürmesi rekolte rakamının önünde duran en büyük engellerdir.

Buna göre;

• 2022 yılından beklentilerin gerçekleşmesi için kuraklık faktörü öne çıkarılmalı,ağacın ihtiyacı döneminde mutlaka bir-iki sulama yapılmalıdır.Üreticilerimiz sulama imkanlarını kuraklık başlamadan harekete geçirmelidirler.

• Aydın ilinde yeni sarı lop incir bahçesi oluştura imkanları kısıtlıdır.

• Orman içi boş ve bozuk alanlara%50 oranında ağaç dikilmesi ile ilgili olarak Orman Bölge Müdürlüğü ile 10-700 m. Rakımlar için proje üretilmesi sarı lop incir alanları için elzemdir.

• İncirde toprak tavı gerçekleşmeden,özellikle çamurlu ve yüksek nemli topraklarda toprak işleme ertelenmelidir.

• İlek seçiminde “hastalıksız/sağlıklı” ilek tercihi yapılmalıdır.

• İlekleme öncesinde “ekşimek “ tuzakları ağaca asılmalı,ilekleme döneminde ağaçtan alınıp ileklemeden bir hafta sonra tekrar asılmalıdır.

• Kuraklıktan paniğe kapılarak olgunlaşma döneminde aşırı sulamadan kaçınılmalıdır.

• Taze ve kuru incir arasındaki 4/1 kuralına uyularak taze incir satışlarında 10 TL altında satışın zarar olduğu bilinmeli,piyasada taze incir bollaştığında,arz talep ve fiyat dengesini sağlamak amacı ile toplanan taze incire son verilmeli veya azaltılmalıdır.

• Kuru incirde TARİŞ incir Birliği’nin fiyat açıklaması beklenmeli,acele ve panik halinde satışların üretici aleyhine olduğu bilinmeleidir.

• Üreticilerimiz,mevcut incir bahçelerini gözü gibi bakarak korumalı ve geliştirmelidir.

İncir yer yüzünde en az üretilen en değerli ürünlerdendir.En kalitelisini biz ürettiğimize göre en iyi şekilde satış şartlarını oluşturarak azami bir miktar ve oranda kazanmalıyız ki incir tarımını sürdürebilelim. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.