Takip Et

UNUTULAN TARIM ÜRÜNLERİNDEN: PALAMUT:3

Unutulan ve değeri kaybolmuş olan tarım ürünlerinden palamut; incir, üzüm ve diğer ürünler gibi Aydın’da üretilse de ihracat için İzmir’e gönderilmektedir.

Aydın Vilayet Salnamelerinde (İl yıllıkları), bu konu ile ilgili şu bilgiler verilmektedir:

“Ziraat, umumiyetle usul-u Atike üzere olup bazı mahallerde Avrupa ve Amerika’dan celp edilen nev-i icad ziraat edevatı kullanılmakta ve bir taraftan çoğalmaktadır. Balada beyan olunan mahsulâtından başka Aydın Kasabasında geliyetli zeytin dahi hâsıl olur. Mahsulâttan en ziyade ihracat olan arpa, hınta, incir, palamut, çavdar, susam olup… İzmir’e sevk olunur. “

Aydın’ın nahiyelerinden olan Köşk de palamut üretim merkezlerindendir.

“Köşk Nahiyesi Hakkında Bazı Malumat:

Köşk deresi’nde Şeyhköy(Başçayır) ve… Uzundere Karyeleri arasında kömür madeni olup bilahare (?) civar fabrikalarda istihsal edilmektedir.

Nahiye dâhilinde, İncir, palamut, zeytin, pamuk, buğday, arpa, akdarı, mısır darı, çavdar, bakla, meyan kökü, susam, kestane, ceviz, çekirdeksiz razaki üzümleri hâsıl olunup şimendiferle İstanbul’a, İzmir’e mahal-i saireye nakil olunur.”

Aydın kasabası gibi Nazilli ve köyleri 19.yüzyılda, devletin ekonomik çöküntü içerisinde bocalamasına rağmen, ham madde zenginliğinden dolayı ekonomik hareketliliği üst düzeydedir.

Nazilli tarımı ile ilgili olarak kaydedilenler; pamuk, çavdar, susam, nohut, afyon, palamut, meyan kökü kitre dışında bugünkü üretimle çok büyük benzerlikler göstermektedir:

“Dâhil-i kazada geliyetle ziraat olunan hububat: pamuk, arpa, buğday, mısır darısı, akdarı, kum darı, çavdar, susam, nohut, afyon, kendir.

Mahsulât-ı saire: incir, razakı üzümü, portakal, limon, palamut, meyan kökü, kitre.

Mülahaza: İşbu mahsulâttan en ziyade ihracat pamuk, palamut, incir, arpadan olup… İzmir’e sevk edilir” 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.