Takip Et

GDO’LU GIDALARIN DENEYLERLE İSPATLANMIŞ ETKİLERİ-2

GDO'ların canlılar üzerine etkileri konusunda güvenilir olduğunu bildiren görüşler olmasına karşın, insan ve diğer canlıların sağlığını tehdit ettiğini dair görüş bildiren çalışmalar da bulunmaktadır.Sonuç olarak deneyler GDO’nun insan ve çevreye zararını ispatlasa da bu alanda bilimsel sonuçlar açısından sona ulaşılmamış,bilinmeyen alan miktarı oldukça fazladır.

GDO’yu en fazla sahiplenen uluslararası tohum şirketleri ve GDO AR-GE şirketlerinin de katıldığı üzere,GDO ticaretinin daha sağlıklı ve uzun soluklu olması amacı ile ve oluşabilecek olumsuzluklar nedeni ile çalışmaların hayvanlar ile sınırlı kalmasını arzu etmekte,bunun yanında da GDO’lu ürünleri devletlerin mevzuatlarını delerek veya arkasından dolaşarak hızla sürdürmektedirler.

“Hayvan deneyleri üzerinde çalışmanın, hastalıklarla ilişkili durumlar üzerine katkılarının büyük olacağı belirtilmektedir. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA: Europan Food Safely Authority) tüm bu amaçlar için yapılacak olan deneysel hayvan çalışmalarının da kısıtlı olduğunu belirtmişlerdir. “

“İnsanlarda GDO’lu gıdalarla beslenmede henüz ikinci kuşağa geçilmetedir.Hayvanlarla yapılan deneyelerde fareler GDO’lu besinlerle beslenmiştir. Yapılan bu çalışmada dördüncü nesilden sonraki farelerin bağışıklıksistemlerinde yetmezlik ve dejenerasyonlar olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bu farelerin üreme genlerinin bozulduğu, sperm sayısının azaldığı, daha cılız ve çelimsiz hayvanlar meydana geldiği bildirilmiştir.”

“GDO'lu soya ile beslenen farelerin karaciğer ve pankreaslarında değişiklikler meydana gelmiştir. Ultrastrüktürel, mikroskobik ve immunohistokimyasal yöntemler ile karaciğerleri incelenmiştir. Bu incelemeler sonucunda hepatik hücre nükleusunun ebatlarında değişiklik olduğu ve bu hücrelerde hücresel aktivitede artma olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu hücrelerin nükleuslarında bulunan porların sayılarında fazlalaşma olduğu görülmüştür. Aynı zamanda bu organizmaların pankreaslarında bulunan hücrelerde enzim ihtive eden paketçiklerin ebatlarında ve miktarında fazlalık olduğu tespit edilmiştir .”

“Başka bir çalışmada fareler 90 gün boyunca GDO’lu mısırla beslenmiştir. Bu farelerin idrar nümunelerinde yapılan çalışmada fosfor ve sodyum atılımının azaldığı tespit edilmiştir. Bu farelerin idrarlarında atılan trigliserit miktarlarında artış saptamışlardır. Ayrıca karaciğer ve böbrek üzerine de toksik etkileri olduğu bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda canlılar üzerinde görülen bu olumsuz etkilerin doza bağımlı olduğunu göstermişlerdir.”

“Deney fareleri iki sene süresince GDO içeren ve içermeyen mısırla beslenmiştir. Bu süre sonucunda bu farelerde görülen mortalite oranında 2-3 kart artış tespit edilmiştir. Dişi farelerde mortalitede nedeni meme kanseri olduğu görülmüştür. Erkek farelerde mortalite nedeni ise hepatik kanserler olduğu tespit edilmiştir. Bu kanserin görülme riski 2,5 -5 kat arttığı tespit edilmiştir. Dişi ve erkek farelerde renal anomaliler görülmüştür. Ayrıca bu olumsuzlukların %76’sının renal orijinli tümörler olduğu saptanmıştır.”

Kaynak: Mehmet ÖZDİN, Genetiği Değiştirilmiş Gıdaların İnsan ve Diğer Canlıların Sağlığı Üzerine Etkileri 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.