Takip Et

TARIMDA AKILLI TEKNOLOJİLER

Tarım sektörü ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeyinden sosyal hayatlarına kadar uzanan bir alanı etkilemekte ve sadece gıda talebini karşılamakla sınırlı kalmayıp aynı zamanda birçok alanda girdi ihtiyacını karşılayan bir konumdadır. Tarımın ekonomiye başlıca katkıları;

• Sanayi ve hizmet sektörüne iş gücü temin eder,

• Toplumun en temel ihtiyacı olan gıda arzında bulunur,

• Sanayi sektörüne temel girdi temin eder,

• Döviz kazandırır,

• Kırsal kalkınmada önemli rol oynar ve reel büyüme üzerinde de etkisi vardır (1).

Ancak artık gelişmiş ülkelerde modern tarım sistemleri kullanılmakta ve bu modern sistemler sayesinde gelişmiş ülkeler beklenenden daha fazla ürün elde etmektedirler. Dolayısıyla gelişmiş ülkeler aynı zamanda tarımda da karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olmaya başlamışlardır. Dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artmasıyla kişi başına düşen tüketim miktarı artmış ve dolayısıyla birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Tarım kaynaklı sorunlarının başında;

• Bilinçsize kullanılan kimyasal gübre ve tarımsal ilaçlar,

• Yeraltı sularının verimli kullanılmaması,

• Verimli tarım alanlarındaki daralma,

• Mülkiyet sorunu,

• Makineleşmeden kaynaklanan sorunlar,

• Tarım arazisi veya konut yapımı için ormanların tahribatı,

• Erozyon bölgelerinde bilinçsizce gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler, gelmektedir(2).

“Tarım 4.0 ya da dijital tarım olarak adlandırılan akım, hassas çiftlik üretim sistemine dayalı tarım mühendisliği evrimidir ve temel amacı tarımda sürdürülebilir üretimin otomasyonunun sağlanmasıdır.

Kısaca dijital tarım hassas tarım (Precision Farming) teknolojisini kullanmakta, akıllı ağlarla veri yönetimini otomasyonlar üzerinden sağlamaktadır. Hassas tarım, Global Konum Belirleme Sistemi (Global Positioning System-GPS) ile tarım rehberliği, tarım alanlarının izlenmesi ve kontrolünü mümkün kılmaktadır .

Tarımsal üretimin her aşamasında kullanılan araçlar sensörler ile donatılarak, tüm üretim süresince makinelerin birbirleriyle iletişim halinde olmasını sağlar. Sensörler ile donatılmış tarım aletleri ve alanlarıyla, çiftçilere hangi alanda ve ne tür gübre kullanmaları gerektiği, hava koşulları, bitkinin ihtiyacı olan mineral ve sulama miktarı, toprağın durumunu, tahmini hasat zamanı gibi konularda detaylı bilgi vererek verimin en üst düzeye çıkartılabilmesi hedeflenmektedir.

Bu sayede üreticiler, akıllı teknoloji cihazlarıyla tüm ekim alanını yönetme ve gözlemleme imkânına sahip olmakta, emek gücünü ve üretim girdi maliyetlerini minimize edip kaliteli ve yüksek miktarda ürün elde etme imkânına sahip olmaktadırlar.”

Tarım 4.0 üreticiye neler kazandırmaktadır?

• Değer zincirinin etkinliğinin artırılması (Tüketiciye doğrudan teslimat, yemek kitleri, gıda e-ticareti gibi).

• Ürün verimliliğini artırmak için, dronlar, robotlar, büyük veri ve paylaşım platformları yanı sıra sulama, toprak ve ürün teknolojileri.

• Ekolojik ayak izinin azaltılması için, agro-kimyasallar, biyometeryaller ve biyoenerji konusunda inovasyonlar. • Sürdürülebilir protein ihtiyacı için bitki bazlı gıdalar.

• Kapalı ve dikey tarım, Akıllı seralar.

(1): Emine Kılavuz, İlhan Erdem, DÜNYADA TARIM 4.0 UYGULAMALARI VE TÜRK TARIMININ DÖNÜŞÜMÜ.

(2):Kılavuz,Erdem.ag.m. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.