Takip Et

TÜRK TARIMININ BAŞAT SORUNLARINDAN:PAZARLAMA

Son günlerin halkı ve üreticiyi ilgilendiren en önemli konusu astronomik,vergi,harç zamları ve ana gider kalemlerimizden olan akaryakıta gelen “müthiş fiyat ayarlamaları…

Bu önemli sorun var iken niye Tarımda pazarlama,diyebilirsiniz.Ancak bizim konumuz genel ekonomi olduğu kadar özellikle tarım…

Bu ayarlama Sayın Cumhurbaşkanı’nın TBMM’den aldığı yetki ile ÖTV düzenlemesinden mi kaynaklandı yoksa 16 Temmuz gecesi hükumet yanlısı TV’lerde ağız birliği halinde “FETÖ kumpası “ mı?Bu bizim ilgi sahamızda değil.

Dedik ya konumuz tarım ürünleri ve gıda pazarlama siste,,bu köhnemiş sistemin manzarası,zararları ve bu sistemden kurtulma yolları…

Türkiye’de tarımsal ürünlerin pazarlama sistemi ürünler arasında farklılık göstermektedir. Devletin bu alandaki mevzuatı görünüşte üretici birlikleri ve kooperatiflerden yana gözükse de gerçekte birçok ürünün pazarlama kanallarında akışı konusunda piyasalar ağırlığını, genellikle özel sektörden yana koyarken, özel sektörün devlet denetiminde kooperatif ve üretici birliklerine göre daha özgür olması kooperatif ve üretici birliklerine ek maliyet artışları getirmekte ve piyasadaki rekabet güçlerini azaltmaktadır.

Çok sayıda aracının yer aldığı uzun pazarlama kanalları ile pazarlama hizmetlerinin yetersiz yerine getirildiği, yüksek pazarlama marjlarının görüldüğü bir pazarlama sistemi ortaya çıkmakta, nihai tüketici bu aracı aktörlerin insafına terkedilmiş fiyatlarla tarım ürünü ve gıdayı tüketmekte, tarla-market/Pazar arasındaki fiyat farkları % 800’lere kadar uzanmakta, mevcut gıda enflasyonu da günümüzde olduğu gibi % 200-400’lere ulaşabilmektedir.

ÇÖZÜM:

Tarımsal pazarlama; üreticinin hangi miktar ve kalitede ürün üreteceği ile başlayıp, ürünün pazara hazırlanması, standardizasyonu, depolama, nakliyat ve nihayetinde tüketiciye kadar süreçteki faaliyetlerin tümünü kapsamakta olduğundan tarımsal pazarlama sistemi yasal zeminde bir bütün olarak yeni baştan ele alınmalıdır.

Pazarlama sorununun bir bütün olarak ele alınarak sorunun çözümü için;

• Üreticinin gelir düzeyinin yükseltilmesi,

• Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,

• Üretici birlikleri ve kooperatiflerin pazarlama sistemindeki dokuz aktörle rekabet edebilmesi için destekleme ve mevzuat yenilenmesine olan ihtiyaçlarının giderilmesi,

• Kooperatif üyesi üreticilere pozitif ayrımların getirilmesi,

• Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,

• Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,

• Kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,

• Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,

• Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması, gerekmektedir.

• Kırsal kalkınma yatırımlarının çeşitlendirilmesi, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için yeni paket projeler hazırlanması gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.