Takip Et

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE TARIM

Günümüzün ve gelecek yılların en önemli çevre sorunlarının başında iklim değişikliği gelmektedir.

Olumsuz gelişmelerin bütünü olarak niteleyebileceğimiz iklim değişikliği gezegenimizin neredeyse doğrudan % 75’ine etki eder hale gelmiştir.

Tüm dünya insanlığı kadar bu değişiklikten en fazla etkilenen sektör de tarım olmuştur.Çünkü küresel iklim değişikliği atmosfer ısınmasından doğal afetlere kadar pek çok alanda tarımsal üretim ve kaliteyi olumsuz etkilemektedir.

“İklimsel değişimin en önemli etkilerinden birisi olarak gösterilen kuraklık: Yağışın uzun yıllar ortalamasından daha az gerçekleşmesi ile ortaya çıkan ve herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde meydana gelebilecek olan doğal bir iklim olayıdır. Diğer ekstrem olaylara kıyasla kuraklık genellikle daha yavaş gelişir, sıklıkla daha uzun bir süreklilik gösterir ve doğal afetler içinde tahmini en zor olmasıyla birlikte etkileri çok daha geniştir.

“İklim değişikliği senaryoları ve bu senaryoların ortaya koyduğu beklentilere göre gelecekte, atmosferde bir miktar ısınma, buna bağlı olarak buharlaşmanın artması, kar ve yağmur yağışlarında mevsimlere göre olan mevcut dağılımın bozulması gibi dünyadaki kullanılabilir su miktarını ve tarımsal üretimi olumsuz yönde etkileyecek değişiklikler beklenmektedir. Bu nedenle, kuraklık ve sel bir arada düşünülmeli ve değerlendirmeler, bu iklim olaylarına göre yapılmalıdır. Küresel ısınma ile birlikte yaşanması muhtemel tarımsal kuraklıktan, sadece bir coğrafik bölgemizin etkileneceği gibi bütün bölgelerimizin de etkilenmesi mümkündür.

Artan dünya nüfusu, endüstrileşme ve refah düzeyinin artması, suya olan ihtiyacı da artırmaktadır. Endüstride ve yerleşim alanlarında kullanılan su miktarındaki artış, tarımda kullanılan su miktarında azalma anlamına gelmekte ve artan nüfusla birlikte daha çok su kirlenmektedir. Bütün bu ifade edilen hususlar, tarım alanlarında kullanılan suyun, daha etkin kullanımının bir zorunluluk olduğunu göstermektedir. Tarımsal kuraklık sonucu: tarımsal üretimde düşüklük, ekonomik kayıplar, ekolojik dengenin bozulması ve sosyal yaşantının etkilenmesi kaçınılmazdır”

Günümüzde, dünyada, karşılaştığımız küresel ölçekte en büyük sorunlardan birisi olan kuraklık, bugün gelinen nokta itibarıyla: fiziksel ve doğal çevre, kent yaşamı, kalkınma ve ekonomi, teknoloji, tarım ve gıda, temiz su ve sağlık olmak üzere hayatımızın her aşamasını etkilemektedir. Ekseriyetle, etki derecesine bağlı olarak birbirini izleyen 4 farklı kuraklık tanımlanmaktadır:

• Meteorolojik kuraklık: Yağış miktarında uzun yıllar ortalamalarına göre meydana gelen azalma,

• Hidrolojik kuraklık: Uzun süren yağış azlığından dolayı kaynak seviyeleri, yüzey akış ve toprak nemi gibi hidrolojik sistemde meydana gelen değişimler,

• Tarımsal kuraklık: Toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması,

• Sosyoekonomik kuraklık: Meteorolojik, tarımsal ve hidrolojik etkilere bağlı olarak ekonomik ürünlerin arz ve talebinde meydana gelen değişimi ifade eder.”

Kaynak:3 Tarım Şurası Kararları 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.