Takip Et

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE ÜRETİCİ ÖRGÜTLERİNİN ÖZELLİK VE AMAÇLARI

Dışarıdan bakıldığında AB ülkelerinin birer sanayi hakim ülkeler olarak algılanması doğaldır.Çünkü sanayileşmenin ilk başladığı kıta Avrupadır.

Ancak AB ülkeleri günümüzde İzlanda hariç olmak üzere aynı zamanda birer tarım ülkesidirler.Tarımda sağlıklı yapıya sahip olmalarının temelinde üreticilerini sağlam esas ve ilkelere göre örgütlemeleri yatmaktadır.Bunun yanında sektörler arası barış esas olup diğer sektörlerin tarımı ezmelerinin önüne geçilmiştir.

AB’de üretici örgütleri üreticilerin gönüllü katılımlarına dayanmakta, ancak devletin izin ve onayı ile kurulmaktadırlar.

“Kuruluşu için örgütün belli bir üye sayısına ulaşmış olması, asgari bir miktarda ürün pazarlıyor olması, üyelerine çevre dostu üretim yapmaktan, depolama, tasnif, pazarlama, defter tutma ve bütçe tekniğine kadar çeşitli konularda bilgi aktarması ve bir eylem planı yapmış olması gibi kurallar aranmaktadır.”

“Örgüt işlerini bu eylem planına göre yürütmektedir. Burada üretimin iyileştirilmesi, pazarlamanın teşviki, tüketiciye yönelik ürün pazarlaması, çevre dostu ve ekolojik üretim ve örgütün piyasada satılmayan ürünleri geri çekmesi gibi hedeflerden en az biri esas alınmaktadır.”(*)

AB’de üretici örgütlerinin faaliyet amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

• İlgili ürünün piyasasında denge ve şeffaflık sağlamak,

• Planlı, özellikle kalite ve kantite açısından talebi karşılayacak şekilde bir üretim gerçekleştirmek,

• Arzı daha ayrıntılı bir şekilde düzenlemek,

• Üyelerin ürünlerini pazarlamasını teşvik etmek,

• Pazarlamanın her aşamasında standardizasyonu sağlamak,

• Üretim maliyetlerini azaltmak,

• Üretici fiyatlarında istikrar sağlamak,

• Çevre dostu üretim tekniklerini geliştirmek,

• Ürünlerin işlenmesi ve atıklarının değerlendirilmesinde çevreyi koruyucu tekniklerin uygulanmasını teşvik etmek,

• Su ve toprak kaynakları ile peyzaj kalitesinin korunmasını sağlamak,

• Bioçeşitliliğin sürdürülmesini sağlamak ve teşvik etmek.(**)

(**)ERDOĞAN, Oğuz, Üretici Birlikleri, A.Ü. ATAUM OTP Uzmanlık Ödevi (Yayımlanmamış), Ankara, 2000. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.