Takip Et

KÜRESEL ISINMANIN ETKİ VE SONUÇLARI

Güncel yaşantımızda “iklim değişikliği”,”küresel ısınma kavramları daha çok kunuşulan konulardan birisi oldu.Hatta Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adına “iklim değişikliği” tabiri eklendi.

Dün Sultanhisar ilçemizde bir üreticimiz tarımsal kuraklıktan dert yanarak,Başkanım,sizde su varsa bize de gönderin,cümlesini kurdu.

İçinde yaşadığımız süreç en fazla tarım kesimini ve tarımın olmazsa olmazı tarımsal su miktar ve kalitesini etkilemekte.

Büyük Menderes kahverengi-siyah bir renkte akmakta.Bunun da nedeni Denizli ilindeki bazı yerleşimlerin ve belediyelerin arıtma yapmayıp Büyük Menderes’i kanalizasyon hattı olarak kullanmasından ileri gelmektedir.

Peki bu küresel ısınma ve neticelerinden birisi olan iklim değişikliğini ne kadar daha yaşayacağız?

Bizde ve batıda yazılan senaryoların en iyimseri bile iç açıcı değil.Genellikle2050 yılına kadar sürmesine razı olma durumu var.

Meteorolojik kaynaklar,küresel ısınma sonucu önümüzdeki dönemde iklimsel değişikliklerin ortaya çıkması beklenmektedir. Küresel sıcaklık her geçen yıl artmakta ve bu artış ile 2050’ye kadar bitki ve hayvan türlerinin dörtte birini ya da 1 milyondan fazlasını yok edeceği tahmin edilmektedir (Thomas ve ark., 2004).

Türkiye için yapılan küresel iklim modelleri ile yapılan araştırmalara göre; 2030 yılında büyük bir kısmı oldukça kuru ve sıcak bir iklimin etkisine gireceği tahmin edilmektedir. Yine yağışların mevsimsel dağılım ve şiddetinin değişeceği, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kış yağışlarında çok önemli düşüşler (%20-50) ortaya çıkacağı, sonbahar mevsiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise yağışlarda %50’lere kadar artan yağışlar olacağı hesaplanmıştır. Aynı şekilde Türkiye’de yıllık ortalama sıcaklıktaki artışın 2.5-4°C, Ege Bölgesi ve Doğu Anadolu da artış 4°C, sonbahar mevsiminde sıcaklık artışının 4°C’nin biraz üzerine ve kış mevsimindeki sıcaklık artışının ise 2-3 °C’ye ulaşması tahmin edilmektedir (Önol ve ark., 2009).

Bu değişimin özellikle tarım başta olmak üzere hemen her alanda farklı boyutlarda etkisi olacaktır. Yapılan projeksiyonlara göre küresel iklim değişikliğinin tarımsal üretim sistemlerini, ürün desenini ve bunun sonucunda gıda üretimini etkileyeceği belirtilmektedir. Küresel ısınmanda enerji (%49), endüstri (%24), ormansızlaşma (%14) ve tarım %13 gibi bir etkiye sahiptir (ÇOB, 2011).

Gıda üretiminin temel kaynağının tarımsal üretim faaliyetleri olması nedeniyle ise konu günümüzde önemli bir tartışma alanı haline gelmiştir. Buna göre küresel iklim değişikliğinin hemen her alanda beklenen olası etkilerinin tarım üreticisi, tarım sektörü ve dolayısıyla tarımsal politikalar, bilgi ve enformasyon sistemleri, yayım ve danışmanlık hizmetleri üzerindeki etkileri önemli olacaktır. Özellikle küresel ısınmanın, iklimleri; iklim değişikliklerin tarımsal üretimi; tarımsal üretimin sınırlandırılması ise gıda üretimini, insan yaşamını, ekonomiyi ve yerkürenin geleceğini etkilemesi söz konusu olacaktır. İklim değişikliği sonucu ortaya çıkacak kuraklığın ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri çok önemli sonuçların ortaya çıkmasına yol açabilecektir. (TAGEM, 2001)

Bu sürecin başlıca ekonomik etkileri şunlar olacaktır:

Ürün kayıpları

• Böcek istilâsı, Bitki hastalıkları , Ürün kalitesinde düşüklük Hayvancılıkta kayıp, Su ürünlerinde kayıp ,Otlakların verimliliğinin azalması , Hayvanlar için su ve besin temin edilememesi ,Orman ürünlerinde kayıplar, yangınlar ,Ağaç hastalıkları, Böcek istilâsı, Orman alanlarının verimliliğinin azalması ,Yiyecek üretiminde düşüş, yiyecek stoklarında azalma,Finansal kaynak bulma zorluğu, kredi riski , Yeni ve ilâve su kaynaklarının geliştirilmesinde pahalılık , Çiftçi gelirlerinde kayıplar , Turizmde kayıplar ,Enerji üretiminde azalma , Tarımsal üretimle ilgili endüstride kayıplar , Üretimdeki düşüşe bağlı işsizlik , Ulusal büyümede kayıp, ekonomik gelişmede gecikme Vergi gelirlerinde kayıplar.

Kaynak: Orhan Özçatalbaş, Küresel İklim Değişikliğinin Tarım Yayımı ve Politikaları Üzerine Olası Etkileri. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.