Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-109

6 Haziran 2011’de kurulan III. Erdoğan Hükümeti'nin tarım ile ilgili projeleri şunlar idi:

• Tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesinin önüne geçecek olan yapısal ve yasal düzenlemeleri gerçekleştireceğiz.

• Arazi toplulaştırma çalışmaları sürdürülecektir.

• Önümüzdeki dönemde tarım ürünlerine verilecek desteklemeleri tarım havzaları modeli kapsamında sürdüreceğiz.

• Et ve sütte fiyat dalgalanmalarının önüne geçecek mekanizmaları oluşturacağız.

• Tarımsal girdilerde desteklemeleri artıracağız.

• Yeni hal yasası uygulamaya konulacaktır.

• Meraların verimli ve sürdürülebilir kullanımını sağlayacağız.

• Besi ve süt hayvancılığı için destekleme programlarına devam edilecektir.

• Kesimhaneler rehabilite edilecektir.

• Koyun ve keçi yetiştiriciliğine yönelik desteklemeler geliştirilecektir.

• Eğitim ve yayım hizmetleri zamanında üreticiye ulaştırılacaktır.

• Su ürünleri sektöründe rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı oluşturulacaktır.

• Organik ve küçük iletmeler daha güçlü desteklenecektir.

• Kırsal kesimde refah düzeyi yükseltilecektir.

 

Erdoğan hükümetlerinin önem verdiği tarıma ilişkin konulardan birisi arazi toplulaştırmaları olmuştur.5403 Sayılı Yasa'ya eklenen miras hukukundaki değişiklikler ve toplulaştırma çalışmaları bir bütün olarak düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda Türk tarım parsellerinin ekonomik büyüklüklerinin arttığını göreceğiz.

2023 yılına kadar, parçalanarak çok fazla küçülmüş, şekilsiz hale gelmiş ve bu yüzden ekonomik üretime yönelik vasıflarını yitirmiş 14 milyon hektar tarım arazisinin toplulaştırmasının tamamlanması planlanmaktadır.

Arazi toplulaştırma çalışmaları esnasında parçalı tarım arazilerinin birleştirilmesinin yanında köylerde üreticilere yönelik başka hizmetler de sunulmuştur. Bu kapsamda; köylerimize toplam 50 bin km stabilize kaplamalı tarla içi ve köy içi ulaşım yolu yapılarak çiftçilerimizin köy merkezinden çıkıp tarlalarına rahatça ulaşmaları sağlanmış, kırsalın yaşam kalitesini yükseltmek ve sağlık sorunlarına çözüm getirmek amacıyla köy yerleşim yerlerine 4.965 km atık su şebekesi döşenmiş, 1.549 adet fosseptik inşa edilmiştir.

Çeşitli sebeplerle (mülkiyet sorunu, göç, çiftçilikten vazgeçme vb.) kullanılamayan tarım arazilerinin tarımsal üretime ve ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla yeni düzenlemeler yapılmaktadır.

Kullanılamayan tarım arazileri kişiler adına kiraya verilebilecektir. Böylelikle tarım arazisini kullanamayan kişilerin kira geliri elde etmesi sağlandığı gibi, arazinin üretimde kullanılmasıyla ülke tarımının da gelişmesine katkı sağlanacaktır. Bu sayede Ülkemiz tarım arazilerinden elde edilen tarımsal üretim miktarı artacak ve kullanan kişilere de istihdam imkanı sağlanmış olacaktır.

Arazi Kullanım Planlaması çalışmaları kapsamında, 1996-2015 yılları arasında 4,2 Milyon hektar alanda tarımsal uygunluk ve potansiyel kullanım haritaları ve raporları hazırlanmıştır.

2016 yılı içinde 1 Milyon hektar alanın bitirilmesi planlanmış olup, Ağustos sonu itibari ile 500 Bin hektarı tamamlanmıştır. 2017 yılında ise 600 Bin hektar alanda tarımsal uygunluk ve potansiyel kullanım harita ve raporlarının hazırlanması hedeflenmektedir. (*)

(*)Tarım Bakanlığı 2017 Bütçesi 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.