Takip Et

Cumhuriyet Hükümetlerinin Tarıma Yaklaşımı-64

I.ve II. Demirel hükümetlerinin kurulduğu dönem, aynı zamanda kalkınma planlarının başlangıcının oluşturulduğu 1. Kalkınma Dönemi'ne isabet etmektedir.

 

II. Demirel Hükümeti 3 Kasım 1969 tarihinde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Süleyman Demirel’e görev vermesi ile TBMM’de aldığı 263 kabul oyu ile kurulmuş, bakanlar kurulunda İlhami Ertem tarım bakanı olarak görev almıştır.

 

Hükümet programında tarım düzenlemeleri. I. Demirel Hükümetinde olduğu gibi oldukça geniş bir biçimde yer almıştır:

• Nüfusumuzun % 70’ini oluşturan köylü ve çiftçilerimizi kalkındırmayı milli bir mesele ve medeniyet davası olarak görmekteyiz. 2. Beş Yıllık Kalkınma Planımızın ana yapısı ve temeli bu felsefeye dayanmaktadır.

• Köye medeni hizmet götürmeyi, köylüyü bu hizmetlerden yararlanacak ekonomik güce ulaştırmayı ana hedef olarak almaya devam edecektir.

• Çiftçinin alın terini değerlendirmek için, ürünlerin taban fiyatı belirleme yolu ile desteklenmesi, devlet eliyle alım politikamız bir bütün olarak dengeli biçimde yürütülecektir.

• II. Beş Yıllık Kalkınma Planı DÖNEMİNDE OKULSUZ KÖY KALMAMASI İÇİN BÜTÜN GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ.

• Türkiye’de yolsuz, ışıksız, susuz köy bırakmayacağız.

• Her bölgenin özelliklerine uygun çeşitli ürünleri değerlendirmek amacı ile küçük sanayi tesislerinin köylere götürülmesi sağlanacak, bu konuda gerekli kredi, teçhizat, teknik yardımlar teşvik edilecektir.

• Sahil kesimindeki köylülerin denizle olan ilişkilerini kolaylaştırmak, üretici hale gelmelerini sağlamak amacıyla küçük barınaklar, iskeleler çekek yerleri yapılmaya devam edilecektir.

• Doğal afetler karşısında devlet koruması geliştirilecektir.

• Köylünün idare le ilişkilerinde kolaylık sağlanacaktır.

• Köy kanunu günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecektir.

• Köydeki gizli işsizliği önlemek amacı ile ev ve el sanatları geliştirilecektir.

• Topraksız köylünün toprak sahibi yapılması için arazi dağıtımı hızlandırılacaktır.

• Tarım kredi politikaları yeniden ele alınarak düzenlenerek üretim artışına uygun hale getirilecektir.

• Kimyevi gübre, yüksek verimli tohumluk, tarımsal sulama ve zirai mücadele uygulamaları tarım kredileri ile desteklenecektir.

• Kredi dağıtımında sosyal adalete önem verilecektir.

• Tarımsal ihracatın geliştirilmesi için teşvik ve geliştirme fonları uygulaması sürdürülecektir.

• Küçük çiftçiye düşük faizli kredi sistemi sağlayacak kurum oluşturulacaktır.

• Toprak değer baremleri günün şartlarına göre yeniden ayarlanacaktır.

• Çiftçinin banka borçları uzun vadede yeniden yapılandırılacaktır.

• Hayvancılık kredileri yeterli ve dengeli hale getirilecektir.

• Tarım ürünleri için taban fiyat politikası uygulanacaktır.

• Pamuk, fındık,üzüm,incir,tütün,fıstık,ayçiçeği çeltik,zeytinyağı destekleme alımları sürdürülecektir.

• Et-Balık kurumunun rolü artırılacaktır.

• TMO‘nun çalışma sahası genişletilerek tarımsal üretimin bütünü üzerinde çalışma göstermesi sağlanacaktır.

• Tarım ürünlerinin dol, don, kuraklık, yağmur, heyelan gibi afetlere karşı sigorta edilmesi teşvik edilecektir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.