Takip Et

MANİSA BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ’NÜN GÖREV TANIMI

Bölgesel Görev Alanı: Manisa, İzmir, Denizli, Aydın, Muğla, Kütahya, Balıkesir, Uşak, Isparta ve Burdur.

Görev Konuları: Bağcılık, bitki sağlığı, toprak ve su kaynakları;

1. Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni çeşit, hat, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak,

2. Tarımsal mekanizasyon ve bilgi teknolojileri, hassas tarım teknikleri veya erken uyarı sistemleri ile bitki besleme ve zirai mücadelede etkinliği artırmak, hasat ve hasat sonrası ürün kayıplarını azaltacak araştırmalar yapmak,

3. Islah çalışmaları sonucunda geliştirilen çeşitlerin tescil edilmesini ve ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak,

4. Sahibi olduğu çeşitlerde sertifikasyona esas olacak 1 ve 2 no’lu parselleri oluşturmak, baz materyali muhafaza etmek, talep eden fidancılara nitelikli çoğaltım materyali aktarmak,

5. Kurutmalık ve sofralık üzüm için veri toplamak ve değerlendirmek,

6. Biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, muhafazası, tanımlanması, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak, milli koleksiyon bağının ikinci paralelini kurmak ve korumak,

7. Bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri hakkında çalışmalar yapmak

8. Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,

9. Bitki besin maddeleri ile toprak düzenleyicilerin toprak verimlilik ve kalitesine etkilerini araştırmak ve uygun gübreleme tekniklerini geliştirmek,

10.Vejetasyonu izlemek, gözlem yapmak, gelişim ve hasat dönemlerinde rekolte tahmini de içeren raporlar hazırlayarak karar vericilere, muhtemel krizleri önleyici önerilerde bulunmak.

Enstitüde TAGEM kaynaklı 25, 3 Adet TÜBİTAK, 6 Adet Özel Sektörle ortak, 6 Adet Yerel Yönetimlerle ortak, 5 Adet diğer araştırma kurumlarıyla ortak, 2 Adet kurum imkânlarıyla desteklenen, 1 adet eğitim ve yayım projesi ile 2 adet AB projesi yürütülmektedir.

Merkez işletme yanında Alaşehir Yeşilyurt yöresinde 1985 yılından beri faaliyetine devam eden bağlı işletmesi de bulunmaktadır.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Manisa İlinin Kuzey–Batısında Manisa–Menemen yolunun kenarında ve merkeze 3 km mesafededir.

Üzüm üreticisinin her konuda başvurabileceği ilk kurum Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’dür.

Çalışmalarını yakinen takip ettiğimiz ve takdirle karşıladığımız Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Sayın Akay Ünal nezdinde tüm çalışanlarını kutlarım.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.