Takip Et

HAYVANCILIĞA SAYISAL BİR BAKIŞ

Ekonomik içerikli konulara hakim olabilmenin en bilimsel yolu istatistikten yani rakamlardan geçmektedir.

Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması 2019,adlı araştırmasında rakamlara Türk hayvancılığının durumunu ortaya koymaktadır.

Hayvancılık tipine göre çiftçilerin hayvan sayısı ortalaması

Hayvancılık Tipi Çiftçi Sayısı Ortalama Hayvan Sayısı

Süt İnekçiliği 395 26 adet (süt ineği)

Küçükbaş Hayvancılık 252 91 adet

Tavukçuluk 162 409 adet

Sığır Besiciliği (etlik) 148 58 adet

Arıcılık 25 49 adet (kovan)

Diğer Hayvansal Üretim 9 46 adet

“Türkiye’de süt inekçiliği genellikle küçük aile işletmeleri tarafından yapılmaktadır. Bu işletmelerin çoğu aynı zamanda bitkisel üretim yapmaktadır, fakat resmî rakamlara göre ortalama 10 inekten elde ettikleri süt ve buzağı sayesinde hane halkı hem kendi ihtiyacını karşılamakta hem de ilave gelir elde etmektedir. Nitekim saha araştırmasına katılan süt ineği işletmelerinin %51’i 10 ve daha az sayıda inek sahibi olduğunu bildirmiştir. Öte yandan, Türkiye’de kayıt altındaki toplam sığırın üçte birini barındıran damızlık yetiştirici birliklerine kayıtlı işletmeler ana faaliyet olarak ve daha ekonomik (ticari) ölçeklerde süt inekçiliği yapmaktadır. Bu işletmelerdeki ortalama inek sayısı 2019 itibarıyla 33’tür.8 Saha araştırması ile elde edilen sonuç (26 inek) her iki işletme tipinin de örneklemde yer aldığını göstermektedir.”

“Küçükbaş ve besi sığırı işletmelerindeki ortalama da Türkiye’deki orta ölçekli işletmeleri yansıtmaktadır. Araştırmada “tavuk” bildirimi yapan katılımcıların neredeyse tamamına yakını, ticari ölçekte olmayan “bahçe tavukçuluğu” yapan çiftçilerdir. Bu çiftçilerin %84’ü 1-50 arasında tavuğa sahip iken, geri kalan çiftçilerin bir kısmı 200-700 arasında tavuk ile “gezen tavukçuluk” yapmaktadır. Sadece iki katılımcı (%1,2) ticari ölçekte (10.000 tavuk üstü) et/yumurta tavukçuluğu yaptığını belirtmiştir. Bu nedenle Tablo 2’de 409 olarak belirtilen ortalama tavuk sayısı bu sektör açısından anlamlı bir rakam değildir çünkü Türkiye’de ticari tavukçuluk entegre piliç veya yumurta firmaları tarafından sözleşmeli çiftçiler aracılığıyla yapılmaktadır.

Alıntı: Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Tarımsal Görünüm Saha Araştırması 2019

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.