Takip Et

Aydın’da sebzecilik ve örtü altı yetiştiriciliği-2

Aydın bitkisel üretim rakamları ile sebze üretimi değeri karşılaştırıldığında karşımıza 1/6 gibi bir oran çıkmaktadır ki bu kadar elverişli topraklarda ve uygun iklimde sebze üretimine yeterince önem verilmediği ortaya çıkmaktadır.

Bu nedenle ülkemizde örtü altında üretimi yapılan bu beş ürün (domates, karpuz, hıyar, patlıcan, biber ve kabak) ün yanı sıra çilek, fasulye, bezelye ve kavunu eklemek gerekir. Aydın iklimi gereği yukarıda saydığımız bu ürünlerin yetişmesi için ideal iklim koşullarını taşımaktadır.

Bu gün ülkemizdeki örtü altı yetiştiriciliğinin dağılımı incelendiğinde;2009 yılı verilerine göre, Akdeniz Bölgesi-Ege Bölgesi kıyaslamasında şöyle bir tablo karşımıza çıkmaktadır:

Örtü altı yetiştiricilikte Ege-Akdeniz Bölgeleri Kıyaslaması (da) (2009)

Ürünler Kıyı Akdeniz Havzası Ege-Kıyı-Yayla Havzası

Domates 127 419 16.479

Patlıcan 13.017 326

Hıyar 37.74 481

Kabak 7.397 126

Fasulye(taze) 7.251 0

Biber 23.040 1799

Kavun 4.624 0

Karpuz 2.896 0

Diğer 3.455 0

Toplam 246,06 19.211

Kaynak: Antalya Tarım Master Planı-2011

Akdeniz kıyı ikliminde Antalya merkez alınmak suretiyle yapılan uzun yıllar sıcaklık ortalamaları dikkate alındığında en çok ısı enerjisine, ihtiyaç duyulan Ekim-Mart ayları ortalaması 13,1 santigrat derece olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı dönem içinde ise Aydın iline ait sıcaklık ortalaması ise 11,7 santigrat derecedir. Her iki ilin en soğuk altı aylık dönemi karşılaştırıldığında arada sadece 1,4 santigrat derecelik bir ısı farkı ortaya çıkmaktadır ki, bu örtü altı üreticiliği için çok önemli bir ayrıcalık veya olumsuzluk değildir.

Aydın ikliminin Antalya ve diğer kıyı Akdeniz havzalarına göre üstünlüğü bulunmaktadır. Aydın iklimi, Akdeniz kıyı ikliminde olduğu gibi ani ve sık sık değişen meteorolojik özellikler sahip olmayıp daha durağan ve yavaş değişen bir iklim yapısına sahiptir. Aydın ilini çevreleyen Aydın ve Menteşe sıra dağları Toroslar kadar yüksek olmadığı için soğuk üretmede daha çekingendir. Bunun yanında deniz ikliminin ürettiği fırtına, bora, dolu gibi meteorolojik afetler Aydın’da Akdeniz havzasına göre daha az ortaya çıkmaktadır. Akdeniz havzasında soğuk Toros iklimi ile sıcak deniz ikliminin çatışmasından meydana gelen olumsuz hava olaylarından Aydın’da söz edilemez. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.