Takip Et

KURAKLIĞA KARŞI TARIMSAL TEDBİRLER

Bu köşede iki gündür yine kuraklık olgusunu ve tarıma etkilerini kaleme aldık.Bugün de günceliğine binaen aynı konuya devam edeceğiz.Çünkü tarımsal kuraklık insan sağlığı,tarımın sürdürülebilirliği,gıda üretimi, çiftçi ailesini ve ülkenin geleceği için son derece önem arz etmektedir.

 

Kuraklığa karşı alınacak tedbirlere geçmeden önce kuraklık ile ilgili geneş bir tespit yapmamız gerekmektedir.Kuraklık bu yılın olgusu olarak kalmayacak,farklı kıstas ve ölçülerde önümüzdeki on yıllarda da sürecektir.Bunun için kısa,orta ve uzun vadeli sulama planlarının hemen yapılması,devlet eliyle Tarım bütçesi dolayısıyla sulama yatırımları ,desteklemeleri ve hibelerine özel paketler hazırlanarak somut sonuçlara planlanan sürelerde ulaşılmalıdır.

 

• Kuraklık sonuçlarının, gerek bölgesel ekonomiye ve gerekse kırsal kesimdeki sosyal refaha etkilerinin büyük olacağı tahmin edilmektedir.

• Küresel ısınmadan kaynaklanan İklim değişiminin, en çok tarım sektörünü etkileyeceği yadsınamaz bir gerçektir. Sıcaklık artışı ve yağış azalmasının öngörüldüğü Ege Bölgesinde, tarımsal verimliliğin doğrudan etkileneceği düşünüldüğünde, iklim değişikliğinin verim ve ürün kalitesine doğrudan etki yapacağı ortadadır.

• Bu gerçekler ürün çeşitliliğini etkilemekte ve gelecekte de etkileyecektir. Bundan sonraki çalışmalar, farklı toprak tiplerini ve farklı ürünleri içeren geniş alanlarda bu tür model çalışmalarının yapılmasına yönlenmelidir.

• Aydın ilinde özellikle sıcaklık artışı ile atmosferin buharlaşma talebinde önemli artışlar olacağı ve bu durumun buharlaşma ve terlemeyi içeren bitki su tüketimlerini oldukça artıracağı görülmüştür.

• Geleceğe dönük iklimsel öngörüler ışığında toprak nem durumu, bitki su gereksinimi ve olası ürün desenlerinin belirlenmesine yönelik araştırma faaliyetleri, olası iklim değişikliğinin etkilerini değerlendirebilmemize ve tarımsal açıdan hazırlıklı olmamıza olanak sağlayacaktır.

• 2021 yılı itibari ile ilde pamuk ekimi azalmıştır.

• 2021 yılı itibari ile ilde silajlık mısır ekim akanları % 60 oranında daralmıştır.

• 2021 yılı itibari ile ilçede mevcut yonca ekim alanlarından destekleme kapsamında süresi dolan tarlalarda yoncadan vazgeçilmiş, mevcutlarda iki sulama izni olacağından yonca üretimi ortalama olarak % 70 azalacaktır.

• İncir ve zeytinde kalite ve rekolte kaybı miktarı henüz tespit edilememiş ancak olma ihtimali yüksektir.

 

Devlet açısından ise alınması gerekli tedbirleri şu şekilde sıralamamız mümkündür:

 

ÖNGÖRÜ VE ÖNERİLER

 

• Aydın İli sulama sistemi nin tamamlanabilmesi için proje safhasında olan Baraj ve göller inşasına başlanmalı,inşası yarıda kalan projelere başlanmalıdır.

• Tamamlanmış olan baraj ve göletlerin sulama sahaları kuraklık gerçeği dikkate alınarak yeni baştan tespiti yapılmalı,inşasına başlanmalı ve alt yapı çalışmalarına hız verilmelidir.

• Yer altı sularından azami derecede yararlanmak amacı ile Sulama birlikleri ve özel şahıslar için yürürlüğe konulan 2021 yılına ait “geçici sondaj izinleri” uzatılmalı,devlet hibe desteği çıkarılmalı,mevzuat sadeleştirilmelidir.

• Su israfını önlemek amacı ile kapalı devre sulama sistemleri inşası tamamlanmalıdır.

• Kuraklıkta tarımsal su miktarı ve yağış tahminleri dikkate alınarak tüm projelerin tamamen basınçlı sulama sistemine dönüştürülmesi gerekmektedir.

• Basınçlı sulama sistemleri için devlet hibe desteklemeler muhakkaktır.Projelerin gerçekleşmesi için güneş enerji sistemleri proje kapsamına alınmalıdır.

• Tarım ürün deseninde başta narenciye, yonca ve mısır tarımı azaltılarak ayçiçeği,incir ve zeytine önem verilmelidir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.