Takip Et

KURU ÜZÜM VE İNCİR İHRACATINDA SORUNLAR VE FİİLİ ÇÖZÜM YOLLARI-2

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birliklerinin 2014 yılı iş planı kuru incir ve kuru üzümün üretimi, içeride tüketimi ve ihracatında sorunları ortaya koymak ve sorunların fiili çözümü bakımından önemli olup ele almaya değer gördük.

1-Uğraşım konusu maddelerin tarımsal üretiminden kaynaklanan sorunlarına çözümler aranması,

2. Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeleri Konferansı’na, INC Kongresi’ne, Avrupa Kuru Meyveler Günü ve FRUCOM toplantılarına katılım sağlanması,

3. Arjantin’de gerçekleştirilecek olan 2014 Dünya Çekirdeksiz Kuru Üzüm Üretici Ülkeleri Konferansı’na katılım sağlanması,

4. Diğer üretici ülkelerin ihraç politikalarının izlenip üyelerimizin bilgilendirilmesi,

5. Ülkemizde zorunlu yürürlükte bulunan çeşitli standartlarda görülen aksaklıkların saptanıp, gereken değişikliklerin yapılmasının sağlanması,

6. ihraç ürünlerimizin ihracatının gelişmesine yardımcı olacak ulusal ve uluslararası sergi, fuar, konferans, seminer, v.b. organizasyonlara katılınması ve/veya ulusal katılım organizasyonları düzenlenmesi,

7. Üyelerimizin genel ve kendilerine ait ihracata ilişkin sorunlarına zamanında çözüm getirilmesi,

8. Birliğimiz uğraşım sahasındaki maddelerin kalite ve üretiminin arttırılması amacıyla hazırlanan projelere destek verilmesi, halen devam etmekte olanlara desteğin sürdürülmesi, üretici, tüccar ve GTHB ve firmalarımızın teknik personeline yönelik eğitim programları düzenlenmesi,

9. Kuru incirde 2000 yılından beri başarıyla sürdürülen Aflatoksin izleme Kurulu’nun çalışmalarına devam etmesi sağlanarak işletmelerimizin aflatoksin kontrollerinde bir standart ve yeknesaklığın sağlanması,

10. Kuru incirde 2000 yılından beri başarı ile sürdürülen aflatoksinli kuru incirlerin imhası projesine 2014 rekoltesi için de devam edilerek söz konusu incirlerin gerek ihracının ve gerekse iç piyasada tüketilmesinin önlenmesi,

11. Aydın İl Özel idaresi ile 2009 yılında imzalanan Protokol çerçevesinde, Geçtiğimiz yıllarda kuru incir üretim bölgelerinde kuraklığa karşı Birliğimiz maddi desteği ile yaptırılan üç gölete ilave olarak, 2014 yılında yapımı tamamlanacak bir gölete maddi destek sağlanması,

12. Organik ürün ihracatına ait istatistiki bilgilerin düzenlenmesi çalışmalarına devam edilmesi,

13.ilgili ihracatçılarımıza ve sektöre genel katkısı olabilecek organik proje çalışmaları hazırlanması ve diğer kurumlarca hazırlanacak olanlara destek olunması,

 

 

14. Başta AB mevzuatı olmak üzere alıcı ülke mevzuatları ile ilgili gelişmelerin takibi ve üyelerimizin bilgilendirilmeye devam edilmesi, 15. Kuru incir ticaretiyle uğraşan aracı-tüccarlara ait depolar ile üretim bölgelerindeki üretim tesislerinin Birliğimiz teknik elemanlarının yanı sıra, Ege Üniversitesi ile İzmir ve Aydın il Tarım Müdürlükleri yetkilileri ile birlikte ziyaret edilerek denetlenmesi

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.