Takip Et

YUNANİSTAN (BATI TRAKYA’DA )TARIM

2018 yılında Aydın’da bazı Ziraat Odaları başkanları ile beraber Batı Trakya ve Makedonya’ya yaptığımız gezinin amaçlarından başta geleni Batı Trakya Türk azınlığının tütün tarımı açısından geleceğinin incelenmesi idi.

Gördük ki Batı Trakya Türk azınlığı tütün tarımının kısıtlanacak olmasından dolayı endişeli.

“Avrupa Birliği’nin tütüne verdiği sübvansiyonları gelecekte azaltmayı planlıyor olması, tütüncülükle uğraşıp başka geçim kaynağı olmayan ve başka işlere kısa vadede geçemeyecek durumda olan Azınlık mensubu bireylerin ekonomik sorunlarını ciddi boyutlara taşımakta ve bölgedeki yapısal işsizliğin artışında önemli bir rol oynayacağı tahmin edilmektedir. Tütün dar gelirli çiftçi ailelerine finansman sağlayan tek ürün olmakla beraber coğrafya koşullarından dolayı bölgede ya başka tarım ürünü yetiştirilememekte ya da başka ürünlerin üretimi çok kısıtlı yapılabilmektedir.”

Zaten tütün iç piyasası azınlık açısından rahatlık arz etmiyor.

“Tütün tüccarlarının, tütün üreticilerinden tütünü düşük kilo fiyatından almaya çalışması, tütün üreticilerinin kar marjlarını bir hayli düşürmektedir.”

“AB’nin 2004 tarım reformu doğrultusunda uygulamaya koyduğu yeni tütün politikaları çerçevesinde açıklanan yeni hibe takvimine göre, tütün üreticileri 2009 yılına kadar AB sübvansiyonlarından %100 olarak istifade edebilecek, 2009-2013 yılları arasında ise eskiden ödenen sübvansiyonların sadece %50’sini alması planlanmaktadır.”

Yunanistan’da olmayan tek sendika veya kooperatif tütüncülük ile ilgilidir.Bunun altında da siyasi amaç aranması beyhude değildir.

“Batı Trakya Türk Azınlığı’na mensup çiftçilerin ifadesine göre bir kaç yıl öncesinde destek primlerle 10 Euroya kadar çıkan tütün kilo fiyatı, bugün 5 Euronun altına düşmüş bulunmaktadır. Bugün bir yıllık tütün üretimi için verilen primlerin kaldırılması Azınlık bölgesinde tarımın sonu anlamına gelmektedir. Aynı zamanda, Azınlık çiftçilerini sert piyasa koşullarından korumak üzere kurulmuş kooperatiflerin, tüccarların denetiminden ve himayesinden çıkamaması da Batı Trakya’daki Türk çiftçileri karar alma mekanizmalarının dışında tutmaktadır.”

Batı Trakya’da bir ailenin sahip olduğu arazi ise ortalama 40 dekar dolayındadır.

“Batı Trakya’da tütün dışında başka ürünler de üretilmektedir.Üretim devlet tarafından konulan kısıtlamalar ve arazilerin yetersizliği, alternatif tarım ürünlerinin üretimini ciddi anlamda zorlaştırmaktadır. Örneğin, Batı Trakya bölgesindeki Türk Azınlık tarımında tütün üretiminin yanında sebzecilik, pamukçuluk, pancar ve mısır üretimi de önemli bir yer tutmaktadır. Ancak, Batı Trakya’da çiftçilerin ekeceği ürünler devlet tarafından belirlenmektedir ve çiftçi ekeceği ürünü ve ekilecek ürünün miktarını devlete bildirmek zorundadır. Tohum, devlet tarafından belirli bir bedel karşılığı dağıtılmaktadır. “

Ancak Yunanistan Devleti Türk azınlığa karşı hibe dağıtımında adil değildir.

Adil dağıtımdan muaf tutulmuş devlet primleri olmasına rağmen bölgenin kalkınamaması bölgedeki halkın, ekonomik çıkarlar ve devlet politikalarının gölgesi altında, eşit ekonomik pay dağılımına dayanmayan yapılaşmasının doğal bir sonucudur.

AB fonlarının paylaştırılmasındaki eşitsizlik ve Azınlık mensuplarının programlara sınırlı dahil edilmesi veya hiç dahil edilmemesi, iki faktöre endekslenebilir: sosyo-ekonomik dışlanma ve Müslüman Türk toplumun belirli sosyo-kültürel özellikleri. Sosyo-ekonomik dışlanma denildiğinde akla, çeşitli nedenlerden dolayı (bu durumda etnik ve dinsel farklılık) doğrudan hukuki kişiliğe veya kuruma yönelik ekonomik ayrımcılık gelmektedir. Bu sebepler arasına Türk Azınlık mensuplarının ilgili fonlardan kasıtlı olarak haberdar edilmemeleri de eklenebilir. Sosyo-kültürel nedenler ise Türk Azınlığa mensup bireylerin fonlardan haberdar olmalarına rağmen yeterince girişimci davranamayıp, bölgedeki kamusal mercilerden ilgili fonların talebinde bulunmamalarından kaynaklanan pasifliklerdir. Bunun başlıca nedenlerinden biri Türk Azınlığın üzerinde yıllarca uygulanan korku ve sindirme politikaları sonucunda oluşan toplumsal korku ve komplekslerdir.

Kaynak: ABTTF. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.