Takip Et

TÜRKİYE KIRSALINDA YOKSULLUK VE YOKSULLUKLA MÜCADELE YOLLARI

Türk toplumunun en yoksul kesimini kırsalda oturan üretici ve orman köyleri oluşturmaktadır.

Her ne kadar bazı dönemlerde bazı siyasi partiler seçim beyannamelerinde bu konuyu ele almış iseler de özellikle 1983 ten sonra kapsamlı olarak ihmal edilmiş konuların başında kırsal yoksulluk gelmektedir.

Kırsal yoksulluk ve yoksulluğun giderilmesi ile ilgili olarak üçüncü milli tarım şurası kararları içerisinde Kırsal Kalkınma ve Kırsalda İstihdam Komisyon Raporu konuyu ele almaktadır.

Strateji olarak,

“Yoksulluk konusunda güvenilir veri oluşturmak.

Bölgesel yoksulluk durumlarını ortaya çıkarmak.

Kırsalda yoksullukla mücadele politika ve stratejilerini belirlemek.

Kırsalda yoksulluğu azaltacak üretim, gelir, pazarlama stratejilerini belirlemek ve uygulamaya geçirmek.

Kırsal kalkınma konusundaki kurum ve kuruluşlar arasında eş güdüm ve koordinasyon sağlamak.

Kırsal kalkınmada yerel yönetimler, vatandaşlar, STK ve kooperatifleri de kapsayacak iyi yönetişim altyapısını oluşturarak, sürdürülebilir biçimde uygulamaya aktarmak.

Orman köylerinde sürdürülebilir geçim kaynaklarını oluşturmak.

Orman köylerinin altyapı eksikliklerini gidermek.

Yaşanabilir köyler için eksiklikleri gidermek, şeklinde maddeler yer almaktadır.

Kırsalda eğitimi nicel ve nitel açılardan geliştirmek, iyileştirmek.

Mesleki kapasiteyi artırmak, kalifiye bireyler ve istihdam alanları ortaya çıkarmak.

İlgili meslek okullarını kırsalda yaygınlaştırmak.

Kırsalda sosyal yaşam ve sürekli eğitim programlarını uygulamak.

Kentteki insanları doğaya yönlendirecek eğitim programlarını geliştirmek.

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.