Takip Et

KOOPERATİFÇİLİK EĞİTİMİ

Kooperatifçilik ülkemizde önemi hala tam anlamı ile anlaşılamamış bir örgütlenme,üretim ve işbirliği modelidir.

Ülkemizde kooperatifçilik bilincinin ve kooperatifleşmenin düşük düzeyde olması eğitimle doğrudan ilgilidir. Aslında kooperatiflerde eğitim konusu, temel kooperatifçilik ilkeleri arasında yer almakta olmasına rağmen kooperatifler tarafından eğitim uygulamaları ihmal edilmektedir. Bu da kooperatiflerin öneminin anlaşılmamasına yol açmaktadır.

Anlaşılamamasının en önemli nedenleri arasında kooperatifçilik eğitimine eğitim kurumlarında yeterince önem ve yer verilmemesidir.

Her ne kadar devletin belgelerinde ve hükumet programlarında “önem verilecek” ifadesi bulunsa da maalesef önemi yok derecededir.

Bunun için hem örgün öğretim(okullar) hem de okul dışı olarak kooperatif ders ve kurslar olarak benimsetilmelidir.

Ülkemizde yaklaşık 8 milyondan fazla vatandaş bir kooperatifin ortağı iken bu rakam Batı ülkelerinde bu rakam nüfus başına oldukça yüksek oranlarda ifade edilmektedir.

Avrupa Birliğinde her üç vatandaşın biri kooperatif ortağı olduğu bilinmektedir. Hatta bazı AB ülkelerinde, Hollanda gibi bir kişi birkaç kooperatif ortağı olduğu da kayıtlara geçmiştir.

Örneğin Danimarka’da bir kooperatifçilik yasası bulunmamasına rağmen kooperatifçilik oldukça yaygındır.

Kooperatifçilik eğitimi , kurumsal kimliğe sahip birimler yani okullar ve üniversiteler tarafından verilen kooperatif eğitimidir ki ülkemizde ilk, orta ve lise çağlarında müfredatta böyle bir eğitimin olmadığı ancak sosyal bilgiler dersinde ise çok az da olsa kooperatife değinildiği bilinmektedir.

Ülkemizde kooperatifçilik ile ilgili ders ve disiplinler geçmişte daha fazla önem verilen konulardandı. Ancak 1950’ler kapatılan Köy Enstitülerinde, kooperatifçilik dersinin okutulduğu, yine tarım liselerinde böyle bir eğitimin verildiği, yine ilkokullarda kooperatifçilik kollarının oluşturulduğu ancak bunların günümüzde olmadığı ya da önemini kaybettiği söylenebilir.

Bu eğitimlerden özellikle kooperatif ortak ve üst yöneticilerin yararlanması hususunda strateji eylem planında konunun önemi vurgulanmış ve eğitimin yapılası gerekmektedir.

Üretimin en akılcı metodu olan kooperatifçilik eğitimine tekrar önem verilmesi gerekmektedir. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.