Takip Et

ÜLKEMİZDE GIDA GÜVENCESİ VE TEKNOLOJİ

2019 yılında başlayan salgınla beraber gıda dünyanın bir numaralı sorunu haline geldi. Günümüzde ise tüm dünyada gıda fiyatlarındaki artış bu sorunun önemi açısından ekonomik bir gösterge oldu.

Özellikle son yıllarda gıda konusunda tüketicilerin “seçici olma” davranışları ve sağlıklı gıdaya ulaşım istek ve tercihleri devletleri sağlıklı gıda üretme ve “gıda güvencesi” konusunda yasal mevzuat ve üreticiden işletmeciye kadar tüm pazarlama zinciri içinde sürekli olarak bazı davranış değişiklikleri olmasına yol açtı.

Devlete de bu açıdan bazı görevler düşmektedir..

Öncelikle Türkiye’nin AB mevzuatı ile uyum çalışmalarını daha etkili devam ettirilebilmesi için tarım, hayvancılık ve gıda istatistikleri oluşturulması gerekmektedir.

Gıda konusunda ve gıdanın her alanında AB tarımsal destekleme politikasını uyumlaştırmak üzere strateji geliştirilmelidir.

Bunun için bazı stratejiler geliştirilmelidir.Örneğin Tarım, hayvancılık ve gıda istatistiklerinin etkin ve verimli bir şekilde ortaya konulması için teknolojiden en üst düzeyde faydalanılmalı, bilişim sistemlerindeki gelişmeler takip edilerek tarımsal verilere uyarlanmalıdır.

Ayrıca Tarımsal üretim ve tarımsal ticaretin tamamının kayıt altına alınabilmesi için altyapı ve mevzuat eksikliği giderilmelidir.

Günümüzde sağlıklı gıda üretmenin yolu ileri ve modern teknolojiden geçmektedir.

“Akıllı tarım gibi çok üst düzeyde teknoloji içeren türden makinelerin üretilmesi için araştırma, modelleme, ürün geliştirme, tarla denemeleri gibi uzun bir döneme yayılan zor ve meşakkatli bir süreç için süreç geliştirme ve yönetiminin yapılması.

Tarımsal teknoloji kullanımında kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirlenerek ulusal e-dönüşüm stratejisi dikkate alınarak dinamik hale getirilmesi.

Tarımsal mekanizasyon ve hassas tarım uygulamalarının kolay temin edilebilmesi amacıyla alternatif finansman modelleri üzerinde çalışılması ve öncelikle, tarımsal üretime uygun koşullara göre leasing modellerinin belirlenmesi amacıyla finans kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütülmesi. Sadece tarım teknolojilerine odaklı çalışan, yeni teknolojilerin geliştirilmesinin yanı sıra dünyada geliştirilen tarım teknolojilerini çekebilmek amacıyla çalışmalar yapacak tarımsal bilim ve teknolojik yenilikler araştırma parkı kurulması.

Tarımsal teknoloji girişimcilerini desteklemek üzere bir teknoloji yarışmasının düzenlenmesi.”

“Buna uyumlu olarak Tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında AR-GE ve ÜR-GE’ye daha fazla kaynak aktarılmalıdır.

Starter kültür, maya ve enzim başta olmak üzere dışarıya bağımlı olduğumuz stratejik öneme sahip biyoteknolojik ürünlerin AR-GE ve ÜR-GE’sinin ülkemizde yapılması sağlanmalıdır.

Biyoteknoloji konusunda üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarının iş birliği için mevzuat değişiklikleri ve kolaylıkları sağlanmalıdır. Bu tip biyoteknoloji projelerine TÜBİTAK desteği verilmelidir.

AR-GE ve ÜR-GE çalışmaları ile üretilecek ürünler için öncelikle mevzuat oluşturulmalıdır.

Tarım ve gıda sanayinde kullanılan işlem yardımcılarının üretimi için planlama yapılmalı ve destek verilmelidir.

Bakanlıklar arası ortak çalışma alanlarında ilgili bakanlıkların koordinasyonunu sağlayacak işlevsel komite ve kurullar oluşturulmalıdır.”

Kaynak:3.Milli Tarım Şurası Gıda Güvenliği ve Güvencesi Komisyon Raporu

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.