Takip Et

İNCİR PAZARLAMA SİSTEMİ VE AKSAYAN YÖNLERİ,ÇÖZÜMLER

Dünkü yazımızda incir pazarı sorunlarını ve bu pazarlama zinciri içerisinde yer alan pazarlama aktörlerini ve pazarama zincirini ortaya koymuştuk

 

İncir pazarlama sistemi ve zinciri içerisinde bazı aktörler mutlaka bulunmalıdır.Bunların başında üretici,iç tüketici,ihracatçı ve kooperatifler gelmektedir.

 

Ancak bu zincir içerisinde yer mutaka yer alması gerekli olan üretici ve pazarlama kooperatiflerinin sayısı,aktivitesi,Pazar düzenleme payları yetersizdir.

 

Bir de olmaması gereken veya pozisyonu değişmesi gerekli aktörler bulunmaktadır ki bunlar da çengelci,depocu,komisyoncu ve temelinde inciri tanımayan bir kısım tüccardır.

 

Bunlardan çengelci komisyoncu ve depocular ,üreticinin malını satın alarak hiçbir riske girmeden incir üzerinden kâr eden ve incir ekonomisine yarar olmayan kesimlerdir.

Çengelci üreticinin bahçe veya kapısından inciri alır,depocu veya tüccarın takdir ettiği miktarda kârını alarak inciri depocuya veya tüccara devereder.

 

Komisyoncu toptancı hallerinde özellikle taze inciri üreticiden değerinin altında alıp pazarcı veya büyük şehir toptancı hallerindeki komisyoncuya teslim edenlerdir.

 

Depocular ise çengelci aracılığıyla inciri toplayan veya doğrudan üreticinin incirini satın alarak iç piyasaya veya ihracatçıya tedarikte bulunan yararsız kesimlerdir.

 

Olması gereken nedir?

 

• TARİŞ İncir Birliği mevzuat ve finans açısından güçlendirilmelidir.

• Tüccar, ihracatçı,depocu,işletmeci,çengelci ve komisyoncuların üreticiden doğrudan mal alımını engellemek üzere tavizsiz ve müeyyidesi caydırıcı olan bir yasal düzenleme yürürlüğe girmelidir.

• İncir pazarlama zinciri yeni baştan düzenlenmelidir, Tüccar, ihracatçı, depocu, işletmeci, çengelci ve komisyoncular inciri sadece kooperatiflerden alabilmelidirler.

• Öncesinde kooperatifler rehabilite edilmelidir.

• Kooperatifler yasal mevzuat açısından rahatlığa kavuşturularak manevra kabiliyetine kavuşturulmalıdır.

• Kooperatifler serbest piyasa ile rekabet edebilir bir mali mevzuat sahibi olmalıdırlar.

• Kopperatifler bölge il ve ilçe bazında tekrar düzenlenmeli,her ilçede en fazla bir kooperatif faaliyet gösterebilmelidir.

Peki bu düzenlemenin yararları ne olacaktır?

1-Üretici korunacak, Tüccar, ihracatçı,depocu,işletmeci,çengelci ve komisyoncuların merhametine bırakılmayacaktır.

2- Kooperatifler beş yıllık planlama ile ,dış Pazar,iç Pazar,üretim kalitesi,rekoltesi vb. unsurları dikkate alarak ihracatı istikrara kavuşturacaktır.

3- İncirin kalitesi artacaktır.

4-İç tüketim artacaktır.

5-Dış satımda yeni ufuklar açılacaktır. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.