Takip Et

TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜLERİNİN ÖZEL GÖREVLERİ (MENEMEN ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ )-3

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale illerine hizmet vermekte olan MENEMEN ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’nü ve faaliyet alanlarını tanıtmayı sürdürelim.

Enstitünün bölümlerinden bir diğeri de Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı’dır.Bu bölümün amaç ve faaliyet kapsamı da şu şekilde özetlenebilir:

Hızla değişen dünyamızda iklimsel değişim, nüfus artışı ve artan endüstriyel talepler doğrultusunda tarıma ayrılan su kaynaklarının giderek azalma eğilimi göstermesi nedeniyle daha etkin ve sürdürülebilir bir sulama yönetimi için gerekli araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. Başta bölgede yetiştirilen bitkilerde su tüketimi, sulama suyu gereksinimi ve sulama yöntemleri olmak üzere diğer sulama ve drenaj konularında araştırma projeleri yürüterek, gerek yatırımcı kuruluşlara, gerekse çiftçi ve çiftçi örgütlerine gereksinim duydukları bilgi ve teknikleri sunmak ile laboratuvardan gelen talep doğrultusunda sulama suyu analiz raporunun yorumlanması bölümün temel görevidir.

Araştırma Konuları :

• Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun yöntem ve teknoloji geliştirmek,

• Hassas ve kısıntılı sulama ile suyun optimum kullanımına uygun sulama yöntemi ve programlarını belirlemek,

• Evsel atıksu ve drenaj suyu gibi düşük nitelikli suların tarımsal sulamada kullanıldığında oluşan sonuçları belirlemek,

• Yüzey ve basınçlı sulama yöntemlerinde otomasyonun uygulama koşullarını araştırmak,

• Sulama şebekelerinde su dağıtım ve kullanım stratejileri oluşturmak ve bitkisel üretime uygun tarım arazilerinin sürdürülebilirliğini sağlamak,

• Sulama sistemlerinin su dağıtım performanslarının belirlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik araştırmalar yapmak,

• Sulama alanlarındaki tabansuyunun seviye ve kalitesini belirleyerek bitki ve toprağa etkilerini saptamak,

• Drenaj sistemlerinin planlanması ve işletilmesinde temel teşkil eden drenaj projeleme kriterlerinin arazi, lizimetre ve laboratuvar koşullarında belirlemek,

• Tuzluluk ve/veya alkalilik sorunu olan arazileri iyileştirilmek ve tarıma kazandırmak,

• İklim değişimi ve kuraklığın tarımsal sulama üzerindeki etkilerini incelemek,

• Sulama suyu ve atıksu analizleri ile tarımsal amaçlı kullanılan sularda mikrobiyolojik analizler yapmak ve sulama suyu kriterlerine göre değerlendirmek. 

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.